Visió estadística aplicada a l’anàlisi de dades empresarials

dadesestadistiques

La majoria de les empreses elaboren el seus resultats mensuals comparant-los amb els del mes anterior i amb els de l’any anterior, malgrat la poca fiabilitat estadística que ofereixen les comparacions entre parelles de valors, encara que siguin mitjançant valors percentuals. Aquesta pràctica ens aboca al malbaratament de recursos pel fet que sovint s’endeguen accions correctores quan no cal.

De la mà del professor Antoni Ferret, els participants en aquest curs de Visió estadística aprendran a analitzar les dades de manera que distingiran les variacions reals d’aquelles causades per l’atzar, propiciant així una diagnosi més encertada i de conseqüències més adients. En sessió única, aquesta temàtica s’ha programat per dimecres 24 de setembre, de 10h a 14h, a l’ADEG Vilanova.

Més informació: www.ede.cat/index.php/dadesempresarials-2