Rius, Sara · Rius i Rius
9a edició

sriusÉs un programa molt útil per a empreses que vulguin o acabin d’iniciar la seva activitat, donat que el curs els hi dóna unes “píndoles” de la informació bàsica que ha de tenir en compte tot empresari. També, per aquells empresaris o directius amb més experiència perquè els permet recordar i actualitzar els seus coneixements.

Com a tret diferencial destacaria els intercanvis d’experiències ofertes per importants empreses de la comarca, transmeten obertament la seva trajectòria i quins han estat els seus fracassos i les claus del seu èxit. També ressaltar la professionalitat del professorat i de tots els membres de l’ADEPG, el temari, el material i llibres que se’ns han facilitat, la puntualitat i el campus EDE.