Rius, Josep Carles
2a edició

El PDP ha estat una experiència intensiva i a la vegada panoràmica que m’ha permès actualitzar tots i cada un dels aspectes que conformen el dia dia de qualsevol empresa. En les sessions no s’ha deixat cap camp sense tocar.

El fet que els professors del PDP siguin professionals en actiu li dona un plus de valor al programa que val la pena remarcar. Els professors no et donen tant sols un marc teòric amb conceptes, mètodes i coneixements sinó que la seva experiència professional diària aporta aquell punt de pragmatisme i de veracitat que sols els que ho viuen saben transmetre. També cal destacar les quatre casuístiques viscudes, (casos reals d’empreses de l’entorn més proper).

La manera en què es programen els descansos, els dinars de treball i l’inici de les jornades et porta a una interrelació intensa amb els altres assistents (al principi companys i al final amics). Aquesta relació entre els assistents no surt reflectida en cap de les sessions però ha estat una assignatura que s’ha produït de forma espontània en cadascuna de les sessions.

Una altra de les sorpreses més agradables del PDP ha estat el poder gaudir de llibres d’interès empresarial que un cop llegits sols fan que provocar reflexions i ganes de posar a la pràctica el què acabes de descobrir.