Què és l’EBITDA, un esnobisme o té utilitat pràctica?

ebitdaSota la direcció del professor Joan Massons, l’Escola de Direcció d’Empresa ha dissenyat una sessió única amb el títol Finances de capçalera per a directius de pimes.

La classe de finances pràctiques s’impartirà dimarts 19 de maig, de 10h a 14h, a l’ADEPG Vilanova. L’esquema de la sessió és aquest:

· Estat de Resultats, és un document exclusivament per a comptables?
· Com enfocar l’Estat de Resultats a la gestió del negoci.
· Un model pràctic, comprensible i potent analíticament.
· El dilema entre costos variables i fixos.
· El resultat d’explotació i la meva capacitat de pagar interessos.
· El rendiment d’actiu i el cost del deute. El crèdit: àngel o dimoni?
· Rendiment de l’aportació del soci.
· El famós EBITDA del que tant es parla: esnobisme o utilitat pràctica?

Visita suggerida: www.ede.cat/index.php/planificaciofinancera