Què en pensen els bancs, de la nostra empresa?

bancs

 

Quins indicadors de solvència de la meva empresa té en compte el banc?

Com puc exposar la meva capacitat de retorn de deute?
Com jutja el banc la meva capacitat de pagament d’interessos?
Quan ens aprofita econòmicament el crèdit i quan ens perjudica?

L’Escola de Direcció d’Empresa ha programat una sessió monogràfica que porta per títol Visió bancària de la nostra solvència i rendibilitat, sota la direcció del Dr. Joan Massons, professor titular de Finances a ESADE i professor de la Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya. La sessió acadèmica tindrà lloc a l’ADEPG Vilanova, dimarts 21 d’abril, en horari de matí, de 10h a 14h.

Més informació: www.ede.cat/mailing/150421_financament.html