Sanglas, Jordi

Llicenciat en economia (UB) i Censor Jurat de Comptes. Membre del Col·legi d’Economistes i del Consell Assessor de Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Assessor d’empreses. Professor de l’àrea fiscal i comptable del grup AULA i director d’AULA Catalunya.