Onandia, Jon

jonandiaConsultor en desenvolupament professional 2.0, facilitador de dinàmiques de grups, capdavanter en projectes relacionats amb l’estratègia 2.0. Practitioner en PNL. Postgrau en Màrqueting Digital i Xarxes Socials. Postgrau de Direcció en Marketing & Sales. Màster en Project Management. Llicenciat en Informàtica. Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes.