Also, Isidre

ialsoTècnic en Relacions Públiques (UB), PDG (IESE) i Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional (UPC). Expert en Protocol social i d’empresa, Organització d’actes i Comunicació corporativa. Secretari general de la FEGP. fegp@fegp.cat | @isidrealso