Planificació estratègica en un món digital

planificaciodigital

La planificació estratègica té com a funció principal la definició d’estratègies de màrqueting i comunicació. La cultura de la planificació és molt rellevant a l’hora de superar el dia a dia d’una empresa i prendre decisions, tant estratègiques com tàctiques. Defineix una visió global de l’empresa, traça un camí i marca uns objectius. Tot això en un context on la revolució digital ha canviat el comportament dels nostres actuals i potencials clients i on tenim una sèrie d’eines 2.0 que ens ajuden en aquesta tasca.

Sònia Barahona, experta en màrqueting i comunicació, conduirà la sessió monogràfica que ha programat l’Escola de Direcció d’Empresa per dimarts 3 de novembre, per la tarda, al Molí de Mar, a Vilanova i la Geltrú, amb el títol Planificació estratègica en un món digital. El curs farà un repàs dels recursos digitals a l’abast de les organitzacions per dissenyar i planificar les estratègies. La sessió comptarà amb l’aportació casuística de Mayte Expósito, directora de màrqueting de Imago MC.

Més informació: www.ede.cat/index.php/mondigital