Programa de Direcció de Persones

Durada total: 35 hores

Agenda: A determinar

Lloc: Aula Virtual

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Continguts

· L’àrea de RRHH. Funcions i interrelacions en l’organigrama de l’empresa

La gestió de persones a les organitzacions. Concepte i evolució
El rol de l’àrea de gestió de persones
Àrees funcionals de la gestió de persones
Impacte de la gestió de persones a l’organització
Reptes de l’àrea de gestió de persones
Tendències en la gestió de persones

· Avaluació de competències i perfils funcionals

Competència personal
Com es defineix i com es pot avaluar
Definició del diccionari de competències personals
Perfils competencials de la nostra plantilla

· Captació i selecció de personal

El procés de selecció
Competències i criteris
L’entrevista objectiva
Àrees i metodologia
Comunicació verbal i no verbal
Exercicis didàctics
Pràctica amb anàlisi del discurs

· Employerbranding

Màrqueting intern: el nou paradigma de RRHH
EmployerBranding i estratègia de captació i fidelització de talent
Comunicació interna i externa per transmetre la EVP (EmployeeValueProposition)
Del Employerbrandingl’Employeradvocacy

· Lideratge i conducció d’equips

Els reptes del Lideratge i la conducció d’equips
Lideratge pràctic
Els 6 estils de lideratge
Tipologia de persones en els equips de treball
Les 5 disfuncions d’un equip
L’actitud és la clau. Les 4 actituds en el treball en equip
Habilitats clau en el lideratge i conducció d’equips.

· Polítiques retributives i altres incentius

Retribució i motivació
Retribució i emocions
Regles de la motivació
No tot és diner
Igualtat i justícia
Models de retribució
Altres incentius
Salari emocional
Disseny de sistema de retribució variable per objectius

· Els RRHH 4.0. HR Agile i altres sistemes

Tendències disruptives dels RRHH 4.0
Història i claus de la filosofía Agile
Reptes i oportunitats a l’hora d’implantar maneres de treballar àgils a les empreses
Implicacions de la filosofia Agile per RRHH

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

Participants

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de persones, així com gerents de pimes que sovint han d’assumir la direcció dels seus equips de treball.

Metodologia

Sessions virtuals formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries de la direcció de persones i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció de Persones, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació: info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matrícula

General: 590€

Socis FEGP: 472€

* El curs pot ser bonificat ( aproximadament 455€ )

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

El preu de la matrícula inclou:

· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés  abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.