L’Economia circular a la indústria

Durada total: 4 hores
Calendari: Pendent
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilafranca (carrer Beneficència, 17)
Professorat: Berta Mota

 

Context

L’Economia Circular proposa un model econòmic i de desenvolupament que abandoni les estructures lineals tradicionals (produir · utilitzar · llençar) que esgoten els recursos naturals i contaminen (sovint irreversiblement) els ecosistemes naturals, posant en perill la viabilitat de les societats en el mitjà-llarg termini. Aquest nou model té per objectiu preservar el valor de productes i materials el major temps possible i reduir el consum excessiu de recursos primaris així com minimitzar la generació de residus no reciclables.

Al llarg del curs es presentaran les tendències en matèria de circularitat i les diferents estratègies que pot seguir una empresa per a incorporar-la a la seva activitat i veurem els beneficis empresarials que se’n poden derivar, com millorar la seva competitivitat al mercat. També es donarà a conèixer com es pot expressar la sostenibilitat en números mitjançant un enfoc d’anàlisi de cicle de vida i es presentaran casos d’èxit empresarials en diferents àmbits (residus, energia, materials, etc.).

 

Continguts de la sessió

1. Què és l’economia circular
2. Estratègies per a la circularitat
3. Mesurar el rendiment en sostenibilitat
4. Beneficis empresarials de l’economia circular
5. Casos d’èxit
6. Com iniciar-se a la circularitat

 

Professorat

Berta Mota
Doctora en enginyeria i ciència de materials. Consultora i project manager en economia circular. Experta en anàlisi de cicle de vida, ecodisseny i estratègia de circularitat.

 

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “L’Economia circular a la indústria”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

Matriculació

· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 7 de novembre al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

PreInscripció