Curs de Màrqueting estratègic i operatiu per a pimes

L’Escola de Direcció d’Empresa (EDE) obre la programació 2014 amb el Curs de Màrqueting estratègic i operatiu per a pimes, sota la direcció de Judith Badia i la participació de docents de caire més expert que acadèmic, atesa la seva vinculació factual al món de l’empresa. El seminari s’impartirà al Molí de Mar, a Vilanova i la Geltrú, en dues sessions, dimecres 22 i dimecres 29 de gener, en horari intensiu de matí, de 8h30 a 14h.

La similitud entre productes, les noves formes de consum i l’aparició massiva de noves tecnologies de comunicació fa necessari conèixer i implementar un màrqueting eficient i innovador capaç d’aportar solucions pràctiques a les noves necessitats que estan sorgint en les empreses del segle XXI.

El programa del curs està estructurat en dues jornades. La primera es centrarà en descobrir el paper del màrqueting estratègic i operatiu dins l’estratègia empresarial i en conèixer quins són els processos i les tècniques necessaris per desenvolupar correctament una estratègia de màrqueting empresarial. També es tractaran les diferents alternatives estratègiques que poden dur a terme les empreses i els elements clau per obtenir avantatges competitius sostenibles en el temps.
 
En la segona jornada s’abordarà com integrar l’entorn digital en l’estratègia de màrqueting per aprofitar al màxim els recursos que les noves tecnologies posen a disposició de les empreses del segle XXI. Es farà especial èmfasi en la importància d’una bona política de comunicació on i off line per millorar la competitivitat i comprendre les necessitats i motivacions dels clients.
 
Més informació: www.ede.cat/index.php/marquetingestrategicpimes