Cost i Quadre de Comandament Integral

Calendari: Del 01/06/2021 al 03/06/2021
Horari: dimarts 1 de juny i dijous 3 de juny, de 9h30 a 13h30
Durada total: 8 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: José Miguel Vilalta

Programa

En totes les empreses hem de buscar la manera de ser més eficaces i eficients, és a dir, ser capaces d’aconseguir els nostres objectius marcats i també fer-ho al mínim cost. L’objectiu final és guanyar competitivitat, i assegurar per a l’empresa una sèrie d’avantatges competitius enfront dels nostres competidors. Per a això haurem d’utilitzar no sols la informació subministrada per la fitxa de costos, sinó també informació qualitativa que ens aportarà el Quadre de Comandament Integral. Dirigir, és a dir, i aquí l’objectiu és saber on està la informació a utilitzar pota dirigir.

1. Poder analitzar i gestionar amb més competitivitat l’empresa.
2. Conèixer més els sistemes de costos per a prendre millors decisions.
3. Saber interpretar i usar les eines per a millorar l’eficiència.
4. Conèixer alternatives en la gestió i reducció de costos i despeses.
5. Saber “vendre” la reducció de costos per a la millora de la competitivitat.
6. Poder arrencar un Quadre de Comandament Integral.
7. Tenir la documentació per a fixar les variables clau de gestió (kpi).
8. Disposar de la informació adequada per a les decisions internes i externes.
9. Ser capaços de mesurar les millores aconseguides. Quadre de Comandament. Dashboard.
10. Contribuir al desenvolupament personal en aquesta matèria.
11. Millorar l’Ocupabilitat dels participants.
El CMI és una eina de gestió que permet de manera sistemàtica ajuda en la implementació de l’estratègia, fent-la extensible a tots els nivells de l’empresa i dotant-la d’un alt nivell d’eficiència per a aconseguir els objectius assenyalats i en el termini previst.

Continguts

En aquesta formació es donaran les pautes necessàries i es practicarà amb la metodologia i la sistemàtica adequada perquè cadascun dels assistents pugui, en la seva empresa o bé a nivell particular, durant aquest temps implantar o participar de forma més activa en els aspectes del càlcul de costos i a determinar els principals indicadors (kpi).
El ponent ajudarà i farà costat a cadascun dels participants en la resolució de les preguntes i supòsits pràctics i que sorgeixin durant les sessions. La formació se centrarà en la següent guia didàctica de les 2 sessions:

Primera Sessió
1. Els sistemes de confecció de les fitxes de costos (no normes).
2. Diferències entre empresa industrial i empresa de serveis.
3. Exemples numèrics recolzats en fulls d’Excel.
4. Decisions basades en la informació de costos.
5. Exemples i casos pràctics.

Segona Sessió
1. El Quadre de Comandament Integral. Definició i aplicació pràctica.
2. La preparació del CMI. Les variables clau de gestió.
3. Exemples de Quadre de Comandament Integral.
4. Cas pràctic: confecció d’un CMI i detalla de les decisions a prendre.

A qui va dirigit

Responsables de negoci, de centres d’activitat, d’operacions o bé Project Managers que hagin de participar en aquesta mena de decisions.
Persones amb responsabilitats en el món de l’empresa que necessiten entendre les diferents “palanques” que des de la gestió estratègica dels costos i despeses permeten a les empreses guanyar competitivitat i mantenir un avantatge competitiu.

Preu

· General: 195 €
· Socis FEGP: 156 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

José Miguel Vilalta, economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Cost i Quadre de Comandament Integral”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.