Solé, Francesc

Catedràtic d’Organització d’Empreses (UPC). Llicenciat en Enginyeria Industrial. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Doctor Enginyer Industrial. Master en Gestió de la Ciència i la Tecnologia. Director del Programa INNOVA (UPC). Director de la Càtedra UNESCO de Gestió de les Universitats. Vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo. Àmbit d’investigació: desenvolupament econòmic, economia del canvi tecnològic, política industrial i tecnològica, economia de la formació i entrepreneurship.