Barceló, Miquel

Doctor Enginyer Industrial (UPC). Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB). Autor dels llibres Innovació tecnològica a Catalunya (1993), Innovación tecnológica en la industria (1994) i Catalunya, un país industrial (2003) i coautor de La societat del coneixement (1998) i La ciutat digital (2001). Membre del Consell Rector de Fedit. Fou director general de l’Institut Català de Tecnologia (ICT), diputat al Parlament de Catalunya (PSC) i president de la Comissió d’Indústria de la VI Legislatura (1999 – 2003). També fou president de 22@Barcelona.