Casas, Albert

acasas

director de RRHH i membre del consell d’administració de Vilanova Park