Agenda


Juny

26 juny 2012

Mostrar agenda (no esborrar)

Juliol

En el nou calendari de l’Escola de Direcció d’Empresa (EDE), que es presentarà en breu, es preveu un Programa de Direcció de Persones. Es tracta d’un curs que s’impartirà en 7 sessions, sempre en dijous . La realització del curs és a la seu de Vilanova i la Geltrú. Les dates proposades són del 22 d’octubre al 3 de desembre de 2020.

Amb una durada total de 35 hores, el programa combina l’apartat acadèmic -amb 7 docents de reconeguda expertesa- amb la casuística i l’exposició de 7 casos reals, que els presentaran directius de les diferents companyies.

Més informació: www.ede.cat

Juny

Calendari: Del 01/06/2021 al 03/06/2021
Horari: dimarts 1 de juny i dijous 3 de juny, de 9h30 a 13h30
Durada total: 8 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: José Miguel Vilalta

Programa

En totes les empreses hem de buscar la manera de ser més eficaces i eficients, és a dir, ser capaces d’aconseguir els nostres objectius marcats i també fer-ho al mínim cost. L’objectiu final és guanyar competitivitat, i assegurar per a l’empresa una sèrie d’avantatges competitius enfront dels nostres competidors. Per a això haurem d’utilitzar no sols la informació subministrada per la fitxa de costos, sinó també informació qualitativa que ens aportarà el Quadre de Comandament Integral. Dirigir, és a dir, i aquí l’objectiu és saber on està la informació a utilitzar pota dirigir.

1. Poder analitzar i gestionar amb més competitivitat l’empresa.
2. Conèixer més els sistemes de costos per a prendre millors decisions.
3. Saber interpretar i usar les eines per a millorar l’eficiència.
4. Conèixer alternatives en la gestió i reducció de costos i despeses.
5. Saber “vendre” la reducció de costos per a la millora de la competitivitat.
6. Poder arrencar un Quadre de Comandament Integral.
7. Tenir la documentació per a fixar les variables clau de gestió (kpi).
8. Disposar de la informació adequada per a les decisions internes i externes.
9. Ser capaços de mesurar les millores aconseguides. Quadre de Comandament. Dashboard.
10. Contribuir al desenvolupament personal en aquesta matèria.
11. Millorar l’Ocupabilitat dels participants.
El CMI és una eina de gestió que permet de manera sistemàtica ajuda en la implementació de l’estratègia, fent-la extensible a tots els nivells de l’empresa i dotant-la d’un alt nivell d’eficiència per a aconseguir els objectius assenyalats i en el termini previst.

Continguts

En aquesta formació es donaran les pautes necessàries i es practicarà amb la metodologia i la sistemàtica adequada perquè cadascun dels assistents pugui, en la seva empresa o bé a nivell particular, durant aquest temps implantar o participar de forma més activa en els aspectes del càlcul de costos i a determinar els principals indicadors (kpi).
El ponent ajudarà i farà costat a cadascun dels participants en la resolució de les preguntes i supòsits pràctics i que sorgeixin durant les sessions. La formació se centrarà en la següent guia didàctica de les 2 sessions:

Primera Sessió
1. Els sistemes de confecció de les fitxes de costos (no normes).
2. Diferències entre empresa industrial i empresa de serveis.
3. Exemples numèrics recolzats en fulls d’Excel.
4. Decisions basades en la informació de costos.
5. Exemples i casos pràctics.

Segona Sessió
1. El Quadre de Comandament Integral. Definició i aplicació pràctica.
2. La preparació del CMI. Les variables clau de gestió.
3. Exemples de Quadre de Comandament Integral.
4. Cas pràctic: confecció d’un CMI i detalla de les decisions a prendre.

A qui va dirigit

Responsables de negoci, de centres d’activitat, d’operacions o bé Project Managers que hagin de participar en aquesta mena de decisions.
Persones amb responsabilitats en el món de l’empresa que necessiten entendre les diferents “palanques” que des de la gestió estratègica dels costos i despeses permeten a les empreses guanyar competitivitat i mantenir un avantatge competitiu.

Preu

· General: 195 €
· Socis FEGP: 156 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

José Miguel Vilalta, economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Cost i Quadre de Comandament Integral”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: Del 07/06/2021 al 11/06/2021
Horari: de 9h30 a 13h30
Durada total: 12 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: José Miguel Vilalta

Objectius

Per a algunes persones els aspectes econòmics i financers en les organitzacions són encara una matèria poc coneguda (complicada i difícil d’entendre). En totes les empreses la informació d’aquesta índole ha estat sempre imprescindible, i avui en dia, potser ho és més. Tots els directius, ocupin posicions tècniques o d’un altre tipus, haurien de conèixer de quina forma els aspectes financers i econòmics poden ajudar-los en l’acompliment del seu lloc de treball, a millorar la seva gestió i en les implicacions que poden existir quan prenen de decisions.
La relació entre persones i departaments, la seva interdependència, ja sigui en els processos, o en els projectes comuns, ja sigui en aspectes de retribucions creuades, són cada dia més necessàries en totes les nostres empreses, per això els aspectes tractats en aquest curs reforçaran la formació i les habilitats directives dels qui participin. Després del cursar el programa ningú podrà dir que les finances són una assignatura complicada i pendent en els seus coneixements professionals.
L’objectiu, estudiar la situació real i veure el marge de millora, aquest és el mètode. Hi ha uns símptomes clars per a adonar-se que els aspectes financers i econòmics són una àrea de millora en el seu treball/professió quan, entre altres, hi ha:

1. Dificultats en la interpretació els estats financers.
2. Dificultats en la presa de decisions encaminades a les millores econòmiques i financeres i/o d’inversió en l’empresa.
3. Dificultats a entendre com es mou els diners en l’empresa.
4. Desconeixement de noves alternatives i diferents solucions per a la consecució de diners en les empreses en situacions de crisis.
5. Desconeixement de com deuen financés les noves inversions a realitzar i quin tipus de decisions han de tenir-se present.

Els participants, havent detectat aquests símptomes, en només 2 sessions, sabran donar resposta a aquestes situacions. Encara que pugui semblar difícil, en realitat als participants els serà fàcil aconseguir alts nivells de formació i informació, perquè durant el temps que dura el curs, dedicarem més del 40% del temps a la resolució de supòsits i exemples pràctics, analitzant el detall i arribant al fons de l’anàlisi i de la interpretació de la informació econòmica i financera.

Continguts

Programa de tres sessions presencials/en línia.
En aquesta formació es donaran les pautes necessàries i es practicarà amb la metodologia i la sistemàtica adequada perquè cadascun dels assistents pugui, en la seva empresa o bé a nivell particular, durant aquest temps implantar o participar de forma més activa en els aspectes econòmics i financers i opinar:

• En la definició dels problemes.
• En la definició de les alternatives.
• En la determinació de les accions a realitzar.
• En la quantificació de les decisions a adoptar.
El ponent ajudarà i farà costat a cadascun dels participants en la resolució de les preguntes i supòsits pràctics i que sorgeixin durant les sessions. La formació se centrarà en la següent guia didàctica de les 3 sessions:

Primera sessió

1. Estratègia Empresarial i Estats Financers.
2. Tipus de comptabilitat.
3. La funció financera i la creació de valor en l’empresa
4. El Balanç i el Compte de Resultats.

Segona sessió:

1. Exemples pràctics en l’anàlisi del Balanç i el Compte de Resultats
2. El Rendiment Econòmic (ROI)
3. La Rendibilitat Financés (ROE)
4. El Palanquejament Financer
5. Exercicis Pràctics de Rendiment Econòmic (ROI), Rendibilitat Financera (ROE), i de Palanquejament Financer.

Tercera sessió:

1. La gestió les NOF (Necessitats Operatives de Fons).
2. Solucions i propostes per a la millora de les NOF.
3. Fuentes de finançament més adequades per a cada situació
4. Exercicis i supòsits pràctics.

Preu

· General: 265 €
· Socis: 210 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

José Miguel Vilalta, economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Anàlisi d’Estats Financers”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: Única sessió el 15/06/2021
Horari: dimarts, de 9h30 a 11h30
Durada total: 2 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Judith Mestres

Metodologies i eines innovadores i col·laboratives per analitzar situacions, idear, compartir, decidir i seguir avançant. Aquest curs et servirà per resoldre problemes de forma col·laborativa amb una perspectiva innovadora, àgil i en remot.

Continguts

Diàriament ens enfrontem a diferents tipologies de problemes i necessitats que precisen de processos que ens permetin trobar de forma àgil la millor solució. Això no és tasca fàcil ni per a l’equip més creatiu del món, que veu com corre el temps de reunió en reunió sense arribar a cap resultat.

La LIGHTNING DECISIÓ JAM

La LDJ és una metodologia que serveix per a gairebé qualsevol situació. A més s’utilitza per afrontar reptes d’aquest tipus en sectors de referència, des de grans corporacions fins a la mateixa agència de l’ONU.
I tot es resumeix en un senzill procés, basat en el Design Thinking, que necessitarà d’unes poques persones i que serà realitzat en qüestió de dies. Tot dividit en diferents fases, que en total no haurien d’assolir uns 90 minuts de durada. La seva curta durada fan d’aquest un dels recursos creatius favorits de moment.
Professionals de diferents sectors, funcions i generacions utilitzen aquesta metodologia, que els ha permès de generar junts diàleg entorn a un mateix problema i, el més important, crear una solució compartida!

Preu

· General: 75€
· Socis FEGP: 60 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Judith Mestres, CEO i fundadora de TalentsDO. Consultora i formadora, especialista en el desenvolupament de persones, equips i organitzacions.
Coach executiu i d’equips, certificada en ORSC® (Organizations and relationship systems coaching), DISC i Programació Neurolingüística (PNL).

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Resolució de problemes en “remot” amb LIGHTNING DECISION JAM”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Juliol

Calendari: Del 05/07/2021 al 14/07/2021
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9h30 a 12h30
Durada total: 15 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Josep López

Introducció
Gràcies a les últimes innovacions tecnològiques de Microsoft, la pime pot disposar d’eines d’analítica de negoci quedant enrere els principals inconvenients (complexitat d’implantació, temps i inversió) i democratitzant el seu ús.

Objectius 
En aquesta formació els assistents tindran una visió clara de que són aquest tipus d’eines, les seves possibilitats i el beneficis de la seva implantació a l’empresa.

La finalitat principal és que els responsables de l’empresa tinguin accés, de manera instantània, a la informació i l’estat dels indicadors de negoci que li afecten, amb la possibilitat d’estudiar amb detall aquells aspectes que no estiguin complint amb els objectius establerts en el seu pla estratègic o operatiu, i així determinar les mesures de contingència més adequades.

Continguts

1. Fonaments d’Intel·ligència de Negoci :
· Definició de la Intel·ligència de Negoci
· Beneficis de la seva aplicació
· Analitzar què preguntes necessitem contestar.
· Detectar les diferents fonts d’informació dins de l’organització.
· Processar aquesta informació (és denomina extracció, transformació i càrrega).
· Publicació del resultat en informes, quadres de comandament o eines que permetin l’usuari navegar des de les dades generals al detall
· Indicadors clau de rendiment (KPI)
· Debat obert als participants sobre quina es la informació mes rellevant per a ells.

2. Origen de les dades :
· La informació de l’empresa com a actiu a utilitzar
· Extracció de dades dels sistemes ERP
· Altres fonts de dades
· Debat obert als participants sobre el sistema on es guardes les dades.

3. Taller Power BI :
· Funcionament de les eines de anàlisis de negoci
· Power BI Desktop
· Informació de sortida : Disseny d’informes i visualitzacions de dades
· Que són les visualitzacions de dades
· Per que fer servir visualitzacions de dades
· Exemples pràctics de visualitzacions de dades aplicats a Vendes, Finances, Producció, Costos, …

4. El projecte d’analítica de negoci a la meva empresa:
· Com implantar un projecte d’analítica de negoci a la meva empresa
· Fases d’un projecte
· Inversió necessària (temps, import,…)

5. Debat obert i Conclusions

Preu

Preu soci: 310 €

Preu no soci: 248 €

* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Josep López, analista de dades

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Intel·ligència de Negoci per a pimes (Business Intelligence)”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: Del 06/07/2021 al 15/07/2021
Horari: Dimarts i dijous, de 9h30 a 12h
Durada total: 10 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Paco Subias i Sílvia Garcia Argente

Com posar preu als meus productes i/o serveis?
Aquest curs es desenvoluparà en dos mòduls:

Un dedicat a la part de costos/financera, on estudiarem l’ incidència, la relació i repercussió dels recursos materials amb el preu.
I un altre dedicat als costos derivats del capital humà. Veurem com la gestió del capital humà intervé i repercuteix de forma directa sobre els marges des de diferents perspectives.

MODUL I. COSTOS/FINANCES. POSICIONAMENT I VALOR

Establir el preu que donarà valor als nostres productes oi/o serveis es una de les activitats més importants dins del món dels negocis.

Identificar les variables més importants a tenir en compte per fixar preus, com això pot repercutir sobre els números empresarials i escollir la millor opció possible son decisions de gran importància que moltes vegades es prenen descuidant certs aspectes decisius i és quan l’ esforç posat en el nostre negoci (recursos materials, diners, temps, talent i molta feina) no acaba d’ oferir-nos la rendibilitat que realment es pot aconseguir.

En aquest primer mòdul estudiarem els elements que intervenen de caire material, analitzant diferents estratègies de negoci i com aquestes defineixen la política de preus. També veurem la relació del preu sobre el compte d’ explotació, les dimensions que pot assolir, estratègies de preu relacionades amb les estratègies comercials, la importància de com comunicar el preu, etc.

Continguts:

· Introducció i objectius (pot ser adaptat segons els participants ja que el preu depèn molt si es producte es un servei, si es comercialitza un producte o bé es fabrica. Ideal homogeneïtat en els participants per centrar-se en la seva problemàtica)
· Estratègia de negoci i preus
· El compte d’explotació vist com un marketer i no com un financer
· Dimensions del preu: cost, client, competència,..
· Estratègies de preu
· Comunicació de preu
· Descomptes i altres estratègies comercials
· Conclusions

MODUL II. LA GESTIÓ DEL CAPITAL HUMÀ ALINEADA A L’ESTRATÈGIA FINANCERA , DE MARKETING I VENTES

Com fer més eficient la nostra inversió en capital humà es un tema vital que hem de tenir en compte a l’ hora de gestionar el nostre negoci i que constitueix un element molt important que intervé en els marges que ens deixen els preus dels nostres productes o serveis.

Com tots sabem, no podem produir ni oferir serveis sense professionals que donen vida i sentit a la nostra empresa o negoci, que fan possible que podem cobrir la necessitat del nostre client.
Dependrà del volum del nostre negoci i de com estigui configurat el seu model la nostra necessitat d’ inversió en capital humà per fer front a la nostra activitat. Però siguin les que siguin aquestes necessitats, hem d’ aconseguir que les estratègies que desenvolupem estiguin sotmeses a criteris d`eficiència i sentit comú.

Des d’ aquest mòdul coneixerem diferents estratègies per reduir costos i descarregar pressió, com podem optimitzar els recursos humans i com treballar aquest aspecte de forma alineada amb les estratègies financeres, de màrqueting i ventes.

Continguts:

· Introducció i objectius. (alineat amb el mòdul I)
· Factors d’ impacte sobre els costos dels RRHH.
· Anàlisis de les possibles accions davant aquests factors (pros i contres).
· Estratègies que podem ajudar a reduir costos sense perdre valor humà.
· L’ automatització de processos i la digitalització. El canvi cultural.
· Elements a tenir en compte davant d’ un procés de digitalització o automatització en relació a la gestió dels RRHH.
· Erros que s’ han de evitar i que generen sobre costos innecessaris.
· Conclusions

Preguntes, reflexions i intercanvi d’experiències (debat)

Preu

· General: 230€
· Socis: 185€
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Paco Subias, expert en costos, finances i gestió empresarial. Consultor de gestió, perit economista, Assessor d ́ACCIÓ, soci en CSengine i col·laborador de Connect@- consultoria estratègica.

Silvia G. Argente, emprenedora y CEO en Connect@- consultoria estratègica. Experta en direcció i gestió dels RRHH, gestió d’ equips d ́alt rendiment i gestió deltalent. Headhunter i Coach empresarial. Comunicadora des de fa més de 18 anys.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Com posar preus als meus productes i serveis”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Setembre

Durada total: 35 hores

Agenda: A determinar

Lloc: Aula Virtual

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Continguts

· L’àrea de RRHH. Funcions i interrelacions en l’organigrama de l’empresa

La gestió de persones a les organitzacions. Concepte i evolució
El rol de l’àrea de gestió de persones
Àrees funcionals de la gestió de persones
Impacte de la gestió de persones a l’organització
Reptes de l’àrea de gestió de persones
Tendències en la gestió de persones

· Avaluació de competències i perfils funcionals

Competència personal
Com es defineix i com es pot avaluar
Definició del diccionari de competències personals
Perfils competencials de la nostra plantilla

· Captació i selecció de personal

El procés de selecció
Competències i criteris
L’entrevista objectiva
Àrees i metodologia
Comunicació verbal i no verbal
Exercicis didàctics
Pràctica amb anàlisi del discurs

· Employerbranding

Màrqueting intern: el nou paradigma de RRHH
EmployerBranding i estratègia de captació i fidelització de talent
Comunicació interna i externa per transmetre la EVP (EmployeeValueProposition)
Del Employerbrandingl’Employeradvocacy

· Lideratge i conducció d’equips

Els reptes del Lideratge i la conducció d’equips
Lideratge pràctic
Els 6 estils de lideratge
Tipologia de persones en els equips de treball
Les 5 disfuncions d’un equip
L’actitud és la clau. Les 4 actituds en el treball en equip
Habilitats clau en el lideratge i conducció d’equips.

· Polítiques retributives i altres incentius

Retribució i motivació
Retribució i emocions
Regles de la motivació
No tot és diner
Igualtat i justícia
Models de retribució
Altres incentius
Salari emocional
Disseny de sistema de retribució variable per objectius

· Els RRHH 4.0. HR Agile i altres sistemes

Tendències disruptives dels RRHH 4.0
Història i claus de la filosofía Agile
Reptes i oportunitats a l’hora d’implantar maneres de treballar àgils a les empreses
Implicacions de la filosofia Agile per RRHH

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

Participants

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de persones, així com gerents de pimes que sovint han d’assumir la direcció dels seus equips de treball.

Metodologia

Sessions virtuals formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries de la direcció de persones i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció de Persones, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació: info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matrícula

General: 590€

Socis FEGP: 472€

* El curs pot ser bonificat ( aproximadament 455€ )

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

El preu de la matrícula inclou:

· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés  abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: A determinar
Horari: A determinar
Durada total: 8 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: José Miguel Vilalta

Programa

1. Té la nostra organització una estratègia explícita definida?
2. Ha estat implementada en tota la nostra estructura organitzativa?
3. Quines característiques han de reunir les decisions estratègiques de la nostra organització?
4. Quin és l’objectiu d’aquest llibre, què és un Pla Estratègic?
5. Quins beneficis aporta a la meva organització l’elaboració d’un Pla Estratègic?
6. Quines precaucions haig de prendre a l’hora de planificar l’estratègia de la meva organització?
7. Qui ha d’implicar-se en l’elaboració del Pla Estratègic?
8. Quines fases ha de contenir un Pla Estratègic?
9. En quin horitzó temporal haig de situar la planificació estratègica de la meva organització?
10. Quines característiques ha de complir la meva estratègia per a garantir el seu èxit

Continguts

Programa de dues sessions en línia.
En aquesta formació es donaran les pautes necessàries i es practicarà amb la metodologia i la sistemàtica adequada perquè cadascun dels assistents pugui, en la seva empresa aconseguir la metodologia per a la cerca deliberada d’un pla d’acció que creï i desenvolupi un avantatge competitiu de l’empresa. Per a qualsevol empresa, la cerca és un procés iteratiu que comença amb el reconeixement de saber on s’està i què es té ara. Els seus competidors més perillosos són els que més se li semblen. Les diferències entre l’empresa i els seus competidors són el fonament del seu avantatge. Si els assistents ja tenen una empresa i és viable, ja tenen alguna classe d’avantatge, no importa quin sigui de gran o petita. L’objectiu és engrandir l’abast del seu avantatge, la qual cosa només pot aconseguir-se a costa d’un altre competidor.
El ponent ajudarà i farà costat a cadascun dels participants en la resolució de les preguntes i supòsits pràctics i que sorgeixin durant les sessions. La formació se centrarà en la següent guia didàctica de les 2 sessions:

Primera Sessió
1. Que és estratègia. Que és un pla estratègic.
2. Perquè és necessari un pla estratègic. Perills. Fase d’Elaboració.
3. Visió, Missió i Valors. Els objectius estratègics.
4. Anàlisi DAFO. Metodologia Canvas. Cadena de Valor. Les 5 forces de Porter.
5. Exemples i casos pràctics.

Segona Sessió
1. Definició del Negoci. Estratègies de carteres de negoci.
2. Estratègiques Competitives i Estratègies Funcionals.
3. La implementació del pla estratègic. L’organització. Pla d’Acció.
4. Cas pràctic: confecció de Pla Estratègic amb suport de diferents fitxers lliurats als alumnes en Excel i Word.

A qui va dirigit

Empresaris, accionistes, emprenedors i directius d’empreses, mitjanes i petites amb intenció de millorar els resultats de les seves empreses en els pròxims anys.
Persones amb responsabilitats en el món de l’empresa que necessiten entendre les diferents “palanques” que des de la gestió estratègica permeten a les empreses guanyar en competitivitat i aconseguint avantatges competitius.

Preu

· General: 195 €
· Socis: 156 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

José Miguel Vilalta, economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Pla Estratègic ( Business Plan )”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: A determinar
Horari: A determinar
Durada total: 2,5 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Víctor Moliner

Curs EADA BUSINESS SCHOOL

Continguts:

· Conèixer els punts forts i punts dèbils de les relacions amb els clients a través de plataformes de vídeo conferencia
· Com millorar el Procés Comercial online
· Desenvolupament de competències de:
· Rastreig d’informació de necessitats
· Capacitat receptora
· Estratègies d’aportació de valor
· Tancaments
· Fidelització de clients

Preu

· General: 195€
· Socis: 156€
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Professorat, Víctor Moliner és diplomat en Direcció General d’Empreses i en Direcció de Màrqueting per EADA així com en el Programa de Desenvolupament Directiu d’IESE. D’altra banda, té el Màster Internacional de Lideratge i Coaching d’EADA.
Ha impartit formació In-Company en un gran nombre d’empreses com Basf, Nestlé o Abertis Telecom, en programes per a gerents i directius de diferents organitzacions i per a entitats com la Unió Empresarial de l’Anoia, la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, AEES DINCAT, entre d’altres. Compagina la seva dedicació com a professor d’EADA amb la gestió de projectes de consultoria d’empreses en l’àrea de vendes i màrqueting.
Actualment és director general de l’empresa CoreTarget Consulting. Les seves àrees d’especialització són Estratègia, Màrqueting Estratègic i Intern, Política de Distribució, Política de Preus i Vendes.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Competències Comercials i Relació amb el Client al Món Online”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: A determinar
Horari: A determinar
Durada total: 8 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Judith Mestres

Continguts

Actualment les organitzacions són conscients de la necessitat d’innovar com a element clau per mantenir la competitivitat en el mercat.
No obstant això, tot i que es parla molt al respecte, la majoria de les empreses no aconsegueixen els resultats desitjats, i tenen dificultats per implantar un sistema d’innovació que funcioni.
Si la teva proposta de valor actual no té força per al nou escenari a què ens dirigim cal canviar-la. No hi ha més. !!No esperis!!
La innovació necessita estratègia, talent i espai per emergir.
Aquest curs et proporcionarà eines perquè els teus equips entenguin el nou context, les noves necessitats i construeixin noves propostes factibles.A més, aprendràs a dissenyar i prototipar solucions innovadores que generin resultats
Es treballarà un repte per practicar la metodologia Design Thinking.

Continguts

· Què és la innovació? Perquè és important innovar?
· Tipus d’innovació
· Introducció als processos. L’embut de la innovació
· Eines per entendre reptes.
· Com activar el pensament innovador?
· Quines son les competències d’un innovador?
· Introducció al Design Thinking. Què és i com funciona el Design Thinking?
· Eines per generar idees. Els conceptes bàsics en la generació d’idees. Aprendre a divergir

Preu

· General: 195 €
· Socis FEGP: 156 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Judith Mestre, CEO i fundadora de TalentsDO. Consultora i formadora, especialista en el desenvolupament de persones, equips i organitzacions.
Coach executiu i d’equips, certificada en ORSC® (Organizations and relationship systems coaching), DISC i Programació Neurolingüística (PNL).

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Innovació: La clau per sobreviure en moments de canvi ( Design Thinking )”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: A determinar
Horari: A determinar
Durada total: 8 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Judith Mestres

Continguts

Conèixer i aplicar noves rutines àgils que facilitin la connexió, el benestar i la motivació de l’equip davant una situació incerta i en canvi continu.

Conèixer noves eines i bones pràctiques relatives a la feina i la comunicació en remot (teletreball), per tal de ser productius i eficaços, aconseguint els objectius marcats, tot i tenir a part de l’equip treballant a distància.

Traçar, en equip, un pla d’acció realista en el qual puguem incorporar les eines i dinàmiques que ens semblin més útils per contribuir a que el treball diari es desenvolupi de manera productiva, eficaç i eficient.

Preu

· General: 195 €
· Socis FEGP: 156 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Judith Mestres, CEO i fundadora de TalentsDO. Consultora i formadora, especialista en el desenvolupament de persones, equips i organitzacions.
Coach executiu i d’equips, certificada en ORSC® (Organizations and relationship systems coaching), DISC i Programació Neurolingüística (PNL).

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Gestió eficaç del treball en REMOT”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

diploma_tecniquesdiferenciarse

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Durada total: 35 hores

Agenda: A determinar

Lloc: Aula Virtual

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Continguts

· Màrqueting avui, noves praxis i tendències

La nova geografia del màrqueting. El nou màrqueting mix.
La irrupció de les tecnologies internètiques i el món digital
Màrqueting off line i màrqueting on line

· Màrqueting off line

De què va el màrqueting off line
Eines, recursos i avaluació
Estratègies del màrqueting off line

· Màrqueting on line

Què s’entèn per màrqueting on line
Eines, recursos i avaluació
Estratègies del màrqueting on line

· Xarxes socials

Tipologia i usos de les xarxes socials
Comunicació mòbil: App i Web Mobile
· Gestió de la reputació digital

· L’e-commerce

Models de negoci electrònic
El mercat i el consumidor on line
Economia col·laborativa · El Social Commerce

· Web Analytics i Social Analytics

Posicionament i màrqueting en els cercadors
Evolució i actualització del SEO i el SEM
Objectius, mètriques, anàlisis i reporting.

· Pla de màrqueting

Definició d’objectius, determinació dels públics i periodificació
Criteris a tenir en compte en l’arquitectura i el disseny del pla
Implementació i avaluació

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de comunicació i màrqueting, així com professionals del sector.

Metodologia

Sessions virtuals formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció en Màrqueting, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació:  info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matrícula

General: 590€

Socis FEGP: 472€

* El curs pot ser bonificat ( aproximadament 455€ )

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

El preu de la matrícula inclou:

· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés  abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Octubre

Calendari: Del 5/10/12 i 7/10/21
Horari: Dimarts 5 i dijous 7 d’octubre, de 9h30 a 12h
Durada total: 5 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Susanna Mañé, consultora financera

Continguts
· El meu negoci està en un moment de crisis, què faig?
· Pla de viabilitat del meu negoci
· Accions a posar en marxa
· Reestructuració empresa
· Finançament negoci
· Casos pràctics

Preu

· General: 130€
· Socis: 104€
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Susanna Mañé, consultora financera

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Com gestionar un negoci en crisis”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.

Calendari: Del 18/10/2021 al 20/10/2021
Horari: Dilluns 18 i dimecres 20 , de 9h30 a 12h
Durada total: 5 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Susanna Mañé, consultora financera

Continguts
· Què és el controlling?
· Què em pot aportar al meu negoci?
· La figura del controller
· Principals eines utilitzades en controlling
· Tècniques de controlling aplicades a mitjanes i gran empreses
· Casos pràctics de controlling

Preu

· General: 130€
· Socis: 104€
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Susanna Mañé, consultora financera

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Controlling”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.