Redman

Redman és una empresa de serveis TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), que va néixer l’any 1998 de la necessitat de moltes empreses i institucions d’obtenir serveis informàtics especialitzats.

Des de la seva fundació, aposta per una filosofia de superació i esforç diari per a la millora contínua, amb la voluntat de no esdevenir un proveïdor més, sinó l’assessor TIC de la seva empresa.