Cafès Novell

Cafès Novell és una empresa familiar dedicada, des de1958, ala selecció, la importació, la torrefacció i la venda de cafè.La família Novellha destacat sempre pel compromís de comprar els grans de cafè que permetin degustar una tassa de cafè exquisida, distingida pel buquet i un perfil aromàtic molt característic.

La imatge corporativa identifica aquesta empresa com a innovadora, amb visió de futur, orientada al consumidor i preocupada per oferir un servei professional als seus clients.