Intel·ligència de Negoci per a pimes (Business Intelligence)

Calendari: Del 05/07/2021 al 14/07/2021
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9h30 a 12h30
Durada total: 15 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: Josep López

Introducció
Gràcies a les últimes innovacions tecnològiques de Microsoft, la pime pot disposar d’eines d’analítica de negoci quedant enrere els principals inconvenients (complexitat d’implantació, temps i inversió) i democratitzant el seu ús.

Objectius 
En aquesta formació els assistents tindran una visió clara de que són aquest tipus d’eines, les seves possibilitats i el beneficis de la seva implantació a l’empresa.

La finalitat principal és que els responsables de l’empresa tinguin accés, de manera instantània, a la informació i l’estat dels indicadors de negoci que li afecten, amb la possibilitat d’estudiar amb detall aquells aspectes que no estiguin complint amb els objectius establerts en el seu pla estratègic o operatiu, i així determinar les mesures de contingència més adequades.

Continguts

1. Fonaments d’Intel·ligència de Negoci :
· Definició de la Intel·ligència de Negoci
· Beneficis de la seva aplicació
· Analitzar què preguntes necessitem contestar.
· Detectar les diferents fonts d’informació dins de l’organització.
· Processar aquesta informació (és denomina extracció, transformació i càrrega).
· Publicació del resultat en informes, quadres de comandament o eines que permetin l’usuari navegar des de les dades generals al detall
· Indicadors clau de rendiment (KPI)
· Debat obert als participants sobre quina es la informació mes rellevant per a ells.

2. Origen de les dades :
· La informació de l’empresa com a actiu a utilitzar
· Extracció de dades dels sistemes ERP
· Altres fonts de dades
· Debat obert als participants sobre el sistema on es guardes les dades.

3. Taller Power BI :
· Funcionament de les eines de anàlisis de negoci
· Power BI Desktop
· Informació de sortida : Disseny d’informes i visualitzacions de dades
· Que són les visualitzacions de dades
· Per que fer servir visualitzacions de dades
· Exemples pràctics de visualitzacions de dades aplicats a Vendes, Finances, Producció, Costos, …

4. El projecte d’analítica de negoci a la meva empresa:
· Com implantar un projecte d’analítica de negoci a la meva empresa
· Fases d’un projecte
· Inversió necessària (temps, import,…)

5. Debat obert i Conclusions

Preu

Preu soci: 310 €

Preu no soci: 248 €

* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

Josep López, analista de dades

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Intel·ligència de Negoci per a pimes (Business Intelligence)”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.