Anàlisi d’Estats Financers

Calendari: Del 07/06/2021 al 11/06/2021
Horari: de 9h30 a 13h30
Durada total: 12 hores
Lloc: EDE · AULA VIRTUAL
Professorat: José Miguel Vilalta

Objectius

Per a algunes persones els aspectes econòmics i financers en les organitzacions són encara una matèria poc coneguda (complicada i difícil d’entendre). En totes les empreses la informació d’aquesta índole ha estat sempre imprescindible, i avui en dia, potser ho és més. Tots els directius, ocupin posicions tècniques o d’un altre tipus, haurien de conèixer de quina forma els aspectes financers i econòmics poden ajudar-los en l’acompliment del seu lloc de treball, a millorar la seva gestió i en les implicacions que poden existir quan prenen de decisions.
La relació entre persones i departaments, la seva interdependència, ja sigui en els processos, o en els projectes comuns, ja sigui en aspectes de retribucions creuades, són cada dia més necessàries en totes les nostres empreses, per això els aspectes tractats en aquest curs reforçaran la formació i les habilitats directives dels qui participin. Després del cursar el programa ningú podrà dir que les finances són una assignatura complicada i pendent en els seus coneixements professionals.
L’objectiu, estudiar la situació real i veure el marge de millora, aquest és el mètode. Hi ha uns símptomes clars per a adonar-se que els aspectes financers i econòmics són una àrea de millora en el seu treball/professió quan, entre altres, hi ha:

1. Dificultats en la interpretació els estats financers.
2. Dificultats en la presa de decisions encaminades a les millores econòmiques i financeres i/o d’inversió en l’empresa.
3. Dificultats a entendre com es mou els diners en l’empresa.
4. Desconeixement de noves alternatives i diferents solucions per a la consecució de diners en les empreses en situacions de crisis.
5. Desconeixement de com deuen financés les noves inversions a realitzar i quin tipus de decisions han de tenir-se present.

Els participants, havent detectat aquests símptomes, en només 2 sessions, sabran donar resposta a aquestes situacions. Encara que pugui semblar difícil, en realitat als participants els serà fàcil aconseguir alts nivells de formació i informació, perquè durant el temps que dura el curs, dedicarem més del 40% del temps a la resolució de supòsits i exemples pràctics, analitzant el detall i arribant al fons de l’anàlisi i de la interpretació de la informació econòmica i financera.

Continguts

Programa de tres sessions presencials/en línia.
En aquesta formació es donaran les pautes necessàries i es practicarà amb la metodologia i la sistemàtica adequada perquè cadascun dels assistents pugui, en la seva empresa o bé a nivell particular, durant aquest temps implantar o participar de forma més activa en els aspectes econòmics i financers i opinar:

• En la definició dels problemes.
• En la definició de les alternatives.
• En la determinació de les accions a realitzar.
• En la quantificació de les decisions a adoptar.
El ponent ajudarà i farà costat a cadascun dels participants en la resolució de les preguntes i supòsits pràctics i que sorgeixin durant les sessions. La formació se centrarà en la següent guia didàctica de les 3 sessions:

Primera sessió

1. Estratègia Empresarial i Estats Financers.
2. Tipus de comptabilitat.
3. La funció financera i la creació de valor en l’empresa
4. El Balanç i el Compte de Resultats.

Segona sessió:

1. Exemples pràctics en l’anàlisi del Balanç i el Compte de Resultats
2. El Rendiment Econòmic (ROI)
3. La Rendibilitat Financés (ROE)
4. El Palanquejament Financer
5. Exercicis Pràctics de Rendiment Econòmic (ROI), Rendibilitat Financera (ROE), i de Palanquejament Financer.

Tercera sessió:

1. La gestió les NOF (Necessitats Operatives de Fons).
2. Solucions i propostes per a la millora de les NOF.
3. Fuentes de finançament més adequades per a cada situació
4. Exercicis i supòsits pràctics.

Preu

· General: 265 €
· Socis: 210 €
* El curs pot ser parcialment bonificat

Professorat

José Miguel Vilalta, economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Anàlisi d’Estats Financers”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

 PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.