Anàlisi de dades empresarials amb rigor estadístic

analisidades


La majoria de les empreses elaboren el seus resultats mensuals comparant-los amb els del mes anterior i amb els de l’any anterior, malgrat la poca fiabilitat estadística que ofereixen les comparacions entre parelles de valors, encara que siguin mitjançant valors percentuals.

A més de ser una metodologia d’anàlisi equivocada, per la manca de rigor estadístic, el pitjor és que ens pot portar a prendre decisions errònies i malbaratar recursos tot endegant accions de millora en el cas de dades negatives (error conegut com tampering), quan moltes vegades les dades negatives només són produïdes per l’atzar.

L’Escola de Direcció d’Empresa ha dissenyat un curs on es presentaran senzilles eines estadístiques que ens proporcionaran el coneixement suficient per interpretar correctament les dades empresarials mensuals, i que ens permetran saber, amb rigor estadístic, si les variacions mensuals són degudes a causes reals, què cal esbrinar i corregir, emprenent accions de millora, o si aquestes variacions estan causades per l’atzar, i per tant, no cal actuar.

També es presentaran eines estadístiques per poder avaluar si les diferències entre dos grups de valors són estadísticament significatives, més enllà del que pot disfressar l’atzar.

La sessió tindrà lloc el proper dijous 30 de gener, de 10h a 14h, a l’ADEG Vilanova.

Més informació a: www.ede.cat