Lideratge Visual
Visual Thinking al servei de les empreses

 
 
Durada total: 4 hores
Planificació: 1 sessió
Calendari: dimarts 20 de novembre
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedès

 
 

Professora: Maria Batet

Maria Batet, mestra. Entrenadora d’emprenedors. Consultora de “Valors d’Emprendre”. Col·laboradora amb diferents institucions com ESADE o la Universitat Internacional de Catalunya i assessora ajuntaments i entitats que volen promoure l’emprenedoria. Ha publicat “El Valor d’emprendre. El futur és d’ells”, amb en Francesc Torralba. Col·labora amb l’editorial Vicens Vives en la generació de continguts per formar en l’emprenedoria. Treballa amb d’altres autors en el disseny de noves metodologies que ben aviat veuran la llum. @mariabatetr

 
 
171106_mbatet
 
 

Context

Has tingut la necessitat d’agafar un paper i un llapis quan estàs pensant una nova idea o un projecte? Sovint pensem millor quan dibuixem paraules i gargots que ens ajuden a clarificar allò que està en la nostra ment.

La visualització està transformant el món laboral i el paper dels líders en l’era de les comunicacions globals de tanta complexitat. Aquest curs aporta coneixements visuals per ajudar els membre de l’organització a pensar visualment.

El Visual Thinking (pensament visual) comprèn un conjunt de mètodes, tècniques i recursos visuals per presentar idees, mostrar resultats, fer anotacions gràfiques o fomentar el treball col·laboratiu. Podem fer servir eines digitals, però és sobretot un mètode manual que utilitza el dibuix, les paraules i frases curtes, els esquemes, per fer fàcil la comprensió. Crea composicions visuals expressives que converteixen en simple la informació complexa.

El Visual Thinking fa visible el pensament, transforma el pensament abstracte en informació gràfica, àgil i significativa fent servir esquemes, paraules clau i icones.

En un entorn tant saturat d’informació i elements digitals, resulta motivador i sorprenent l’ús del Visual Thinking perquè permet personalitzar i clarificar la informació que transmetem. Esdevé així una eina molt pràctica a l’entorn empresarial tant per aclarir les idees, per compartir-les, per descobrir alternatives diferents, per convèncer, o per acotar o presentar projectes.
 
 

Objectius de la sessió

· Descobrir el potencial del pensament visual

· Redescobrir l’habilitat natural d’expressar-nos mitjançant gràfics

· Aprendre les eines bàsiques per utilitzar el Visual Thinking

· Aprendre a sintetitzar idees mitjançant l’ús de dibuixos senzills i paraules clau
 
 
171106_visual
 
 

Continguts de la sessió

Introducció
· Dibuixar per entendre i fer-se entendre
· Què és el Visual Thinking
· Per què és útil per l’empresa

Elements bàsics del Visual Thinking
· El vocabulari visual
· Les lletres
· Les estructures
· Els contenidors
· Les fletxes
· La figura humana
· El color i les ombres

Creativitat i pensament visual
· Fes visible el pensament
· Compartir les idees
· Crear de forma col·laborativa

De la complexitat a la simplexitat
· Els mapes mentals
· Metodologies àgils
· Els Graphic Jam col·lectius
· L’ús de la metàfora visual
· Plantilles per pensar en grup
· L’sketchnoting
· Els mapes mentals
· L’storytelling

 
 

Coordinació

 
 
171106_visual2
 
 

Metodologia

El curs aporta continguts conceptuals però és eminentment pràctic. Els participants finalitzen la sessió havent adquirit els elements indispensables per expressar-se de forma visual. El curs demana crear un porfoli d’evidències de tot el que es va assolint a mesura que avança. En finalitzar es realitza una avaluació visual de tot el que s’ha aconseguit.

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Visual Thinking al servei de les empreses”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 104 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 15 de novembre al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció