Models i maneres de retribució

 
 
Durada total: 4 hores
Planificació: 1 sessió
Calendari: dimarts 29 de maig, de 9h30 a 13h30
Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedès

 
 

Professor: Josep Baijet

Director de JBaijet i Associats, consultoria de vendes, màrqueting, RRHH, selecció, lideratge i estratègia.

Ha ocupat càrrecs directius en multinacionals de diferents sectors, particularment de l’àmbit tecnològic.

S’ha especialitzat en l’àrea de la gestió del talent i desenvolupament de la cultura 2.0.

 
 

retribucio

 
 

Context

La retribució té una importància cabdal en la gestió empresarial. Abans es basava tot en la retribució dinerària i uniforme i cada cop més apareixen nous conceptes, com la “contraprestació total” o la “retribució a la carta”.

Cal entendre els mecanismes que afecten aquests conceptes i sobretot saber aplicar-los adequadament pel que fa als col·laboradors propis.

 
 

Objectius de la sessió

· Entendre la importància de les polítiques i els models de retribucions en els processos de motivació de les persones i els equips.

· Saber crear un sistema de retribucions que estigui alineat amb els objectius estratègics de l’empresa i que sigui realment efectiu, convertint-se en un accelerador de l’activitat i els resultats.

· Crear un sistema retributiu i un pla de posada en marxa del mateix.

 

retribucio2

 
 

Continguts de la sessió

· Per què serveixen els sistemes de retribució variable
· Formes d’avaluar i dirigir amb incentivació
· Sistemes d’incentivació segons la naturalesa
· Salaris emocionals
· Sistemes menú
· Sistemes col·lectius vs individuals
· La retribució en els processos de direcció de persones
· Claus a tenir en compte a l’hora de dissenyar un sistema de retribució variable
· Disseny d’un sistema de retribució variable
· Etapes en la posada en marxa d’un sistema de retribució
· Avaluació individual i empresarial del sistema

 
 

Biblioteca

Els participants rebran l’obsequi d’un exemplar d’aquest llibre

laretribucioLa retribución
Daniel Patricio Jiménez
ESIC Editorial

 

 

 

 

 

 

Coordinació

 
 

Metodologia

Sessió única presencial formulada amb aportacions acadèmiques i pràctiques.

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Models i maneres de retribució”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació


 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 20 de maig al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Un exemplar del llibre La retribución
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció