Mini Màster
Programa de Direcció en Màrqueting

Del 29 d’octubre, i fins el 17 de desembre, l’Escola de Direcció d’Empresa impartirà un curs de Direcció de màrqueting. Això serà a la seu de Vilanova i la Geltrú, sempre en dimarts, en horari de matí, de 9h a 14h.

Més informació: www.ede.cat