Raventós, Nicolás

Enginyer superior en informàtica. Responsable de desenvolupament de l’empresa SPIN i expert en arquitectures basades en Linux. És responsable dels serveis de programació d’aplicacions d’SPIN dins el qual ha escrit i reescrit centenars de milers de línies de codi.