López, Mar

Enginyera tècnica industrial. Directora tècnica del servei de prevenció Preconlab. Coordinadora de Seguretat i Salut. Tècnica superior en Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia.