Lacasa, Josep Anton

jalacasaEnginyer tècnic en informàtica de gestió. Dirigeix SPIN,  empresa de serveis d’informàtics orientats a la formació, des de l’any 1999. Coordina el desenvolupament de projectes relacionats amb la gestió empresarial.