Also, Isidre

ialsoTècnic en Relacions Públiques (UB), PDG (IESE) i Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional (UPC). Expert en Protocol social i d’empresa, Organització d’actes i Comunicació corporativa. Secretari general de l’ADEG des de 1991. adeg@adeg.cat | @isidrealso