Programa de Direcció de Persones

 
Durada total: 35 hores
 
Agenda: del 2 d’octubre al 20 de novembre de 2019
 
Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedès
 
Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

 
Horari: de 9h a 14h
 
Calendari:
02.10.19 | 09.10.19 | 16.10.19 | 23.10.19 | 06.11.19 | 13.11.19 | 20.11.19

 
Col·laboració: Cafès Novell
 
 

 
 

Continguts

· L’àrea de RRHH. Funcions i interrelacions en l’organigrama de l’empresa
· Avaluació de competències i perfils funcionals
· Captació i selecció de personal
· Polítiques retributives i altres incentius
· Lideratge i conducció d’equips
· Employer branding
· Els RRHH 4.0. HR Agile i altres sistemes.

 
 

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

 
 

Participants

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de persones, així com gerents de pimes que sovint han d’assumir la direcció dels seus equips de treball.

Places limitades fins a un màxim de 16 participants.

 
 

 
 

Metodologia

Sessions presencials formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries de la direcció de persones i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

 
 

Documentació

El participant rebrà un cartipàs per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès.

 
 

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció de Persones, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 
 

Coordinació

 
 

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació de 455 €, aproximadament,, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.
 
 

Matriculació


 
Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Matrícula oberta a un màxim de 16 alumnes

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· 1 cartipàs per compendiar la documentació rebuda durant el curs
· Documentació fotocopiada per a cadascuna de les assignatures impartides
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs
· Carnet d’Alumni EDE a la finalització del curs, amb un programa d’avantatges
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’Escola de Direcció d’Empresa
 
Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent abans del 8 de maig de 2019 al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera:

50% Abans del… 24.09.2019
25% 2n termini 16.10.2019
25% 3r termini 06.11.2019

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

 
 
 
 
PreInscricpció