Programa de Direcció en Màrqueting

Durada total: 35 hores

Agenda: A determinar

Lloc: Aula Virtual

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Continguts

· Màrqueting avui, noves praxis i tendències

La nova geografia del màrqueting. El nou màrqueting mix.
La irrupció de les tecnologies internètiques i el món digital
Màrqueting off line i màrqueting on line

· Màrqueting off line

De què va el màrqueting off line
Eines, recursos i avaluació
Estratègies del màrqueting off line

· Màrqueting on line

Què s’entèn per màrqueting on line
Eines, recursos i avaluació
Estratègies del màrqueting on line

· Xarxes socials

Tipologia i usos de les xarxes socials
Comunicació mòbil: App i Web Mobile
· Gestió de la reputació digital

· L’e-commerce

Models de negoci electrònic
El mercat i el consumidor on line
Economia col·laborativa · El Social Commerce

· Web Analytics i Social Analytics

Posicionament i màrqueting en els cercadors
Evolució i actualització del SEO i el SEM
Objectius, mètriques, anàlisis i reporting.

· Pla de màrqueting

Definició d’objectius, determinació dels públics i periodificació
Criteris a tenir en compte en l’arquitectura i el disseny del pla
Implementació i avaluació

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de comunicació i màrqueting, així com professionals del sector.

Metodologia

Sessions virtuals formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció en Màrqueting, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació:  info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matrícula

General: 590€

Socis FEGP: 472€

* El curs pot ser bonificat ( aproximadament 455€ )

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

El preu de la matrícula inclou:

· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés  abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció

Per formalitzar la teva inscripció segueix aquest enllaç.