Programa de Direcció en Màrqueting

Durada total: 35 hores

Agenda: del 28 d’octubre al 9 de desembre de 2020

Lloc: Aula Virtual

Planificació:
7 sessions
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès

Horari: de 9h a 14h

Calendari: 28.10.20 | 04.11.20 | 11.11.20 | 18.11.20 | 25.11.20 | 02.12.20 | 09.12.20

Col·laboració: Cafès Novell

 

Continguts

· Màrqueting avui, noves praxis i tendències
· La nova geografia del màrqueting. El nou màrqueting mix.
· La irrupció de les tecnologies internètiques i el món digital
· Màrqueting off line i màrqueting on line

· Màrqueting off line
· De què va el màrqueting off line
· Eines, recursos i avaluació
· Estratègies del màrqueting off line

· Màrqueting on line
· Què s’entèn per màrqueting on line
· Eines, recursos i avaluació
· Estratègies del màrqueting on line

· Xarxes socials
· Tipologia i usos de les xarxes socials
· Comunicació mòbil: App i Web Mobile
· Gestió de la reputació digital

· L’e-commerce
· Models de negoci electrònic
· El mercat i el consumidor on line
· Economia col·laborativa · El Social Commerce

· Web Analytics i Social Analytics
· Posicionament i màrqueting en els cercadors
· Evolució i actualització del SEO i el SEM
· Objectius, mètriques, anàlisis i reporting.

· Pla de màrqueting
· Definició d’objectius, determinació dels públics i periodificació
· Criteris a tenir en compte en l’arquitectura i el disseny del pla
· Implementació i avaluació

Esquema de les sessions

09h00 · Benvinguda + presentacions
09h15 · Classe
11h00 · Pausa
11h15 · Classe
13h00 · Pausa
13h10 · Casuística
14h00 · Final de la sessió

El curs està especialment indicat per a responsables de l’àrea de comunicació i màrqueting, així com professionals del sector.

Metodologia

Sessions virtuals formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les matèries i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

Documentació

El participant rebrà un cartipàs per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès.

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció en Màrqueting, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació:  info@ede.cat

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

Matriculació

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 35 hores)
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs

Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent abans de l’inici del curs.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera, pregunteu a administracio@fegp.cat

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

PreInscripció