Programa de Direcció de Pimes
16a edició

 
Durada total: 60 hores
 
Agenda: del 4 d’octubre al 22 de novembre de 2018
 
Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedès
 
Planificació:
23 classes · 7 sessions
7 àrees acadèmiques
17 assignatures · 15 professors, experts a l’empresa
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès
7 dinars de treball amb ponents convidats

 
Horari: de 9h30 a 18h00 (dinars de treball inclosos)
 
Calendari:
04.10.18 | 11.10.18 | 18.10.18 | 25.10.18 | 08.11.18 | 15.11.18 | 22.11.18

 
Col·laboració: Cafès Novell
 
 

 
 

Context

Una conjuntura social i econòmica prou adversa per a l’activitat empresarial, d’una banda, i un marc normatiu i fiscal cada vegada més sever i exigent, d’una altra, obliguen els empresaris i els directius a conèixer les regles de joc i dominar les estratègies del món dels negocis.

La cursa contínua per la competitivitat i la cerca d’un millor posicionament del negoci demanen una posada al dia, una actualització de conceptes i una comprensió de les noves tendències. El compendi de tot plegat, amb l’anàlisi pertinent, és el que s’ofereix en aquest Programa de Direcció de Pimes, un curs de màxim nivell per a la Gent d’Empresa.

 
 

Objectius

· Impartir de manera pràctica i amb metodologia innovadora els coneixements i les habilitats més adequades per a la direcció d’una empresa.
· Actualitzar les capacitats i les qualitats de gestió i decisió en cadascuna de les diferents parcel·les funcionals i operatives de l’empresa.
· Observar els factors clau que poden dotar l’empresa de major competitivitat i adaptació als canvis.

 
 

 
 

Participants

El curs està especialment indicat per a empresaris de pimes i, en general, directius que vulguin posar-se al dia en relació amb les tècniques i les tendències del management empresarial.

El programa també és molt recomanable per a nous empresaris o bé per a tots aquells que s’estan preparant per recollir el relleu i posar-se al capdavant de l’empresa familiar.

Places limitades fins a un màxim de 16 participants.

 
 

Metodologia

Sessions presencials formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les parcel·les del management empresarial i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

 
 
pdp16_3
 
 

Documentació

El participant rebrà dos cartipassos per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès. A més, el participant rebrà quatre llibres d’actualitat empresarial.

 
 

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció d’Empresa, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 
 

Coordinació

 
 

Programa

 

1a sessió 09h30 Obertura
04.10.2018 10h00 Marc legal
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Xarxes socials
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Internètica
16h25 Pausa
17h00 Casuística
18h00 Final de la sessió

 

2a sessió 09h30 Presentacions
11.10.2018 10h00 Direcció de persones I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Direcció de persones II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Selecció de persones
16h25 Desplaçament
17h00 Visita d’empresa
18h00 Final de la sessió

 

3a sessió 09h30 Presentacions
18.10.2018 10h00 Màrqueting I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Màrqueting II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Màrqueting digital
16h25 Pausa
17h00 Casuística
18h00 Final de la sessió

 

4a sessió 09h30 Presentacions
25.10.2018 10h00 Marc fiscal I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Marc fiscal II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Gestió del temps
16h25 Desplaçament
17h00 Visita d’Empresa
18h00 Final de la sessió

 

5a sessió 09h30 Presentacions
08.11.2018 10h00 Comptabilitat
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Gestió de costos
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Lideratge
16h25 Desplaçament
17h00 Visita d’empresa
18h00 Final de la sessió

 

6a sessió 09h30 Presentacions
15.11.2018 10h00 Finançament I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Finançament II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Negociació amb proveïdors
16h25 Pausa
17h00 Visita d’empresa
18h00 Final de la sessió

 

7a sessió 09h30 Presentacions
22.11.2018 10h00 Gestió laboral I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Gestió laboral II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball
15h00 Pausa
15h10 Planificació estratègica
16h25 Desplaçament
17h00 Casuística
18h00 Final de la sessió

 
 

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació de 540 €, aproximadament,, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.
 
 

Matriculació

matricula_824
 
Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Matrícula oberta a un màxim de 16 alumnes

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 60 hores)
· Taxes universitàries
· 7 dinars programats, segons calendari
· 1 cartipàs per compendiar la documentació rebuda durant el curs
· 4 llibres relacionats amb les temàtiques impartides
· Documentació fotocopiada per a cadascuna de les assignatures impartides
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs
· Carnet d’Alumni EDE a la finalització del curs, amb un programa d’avantatges
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’Escola de Direcció d’Empresa
 
Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent abans del 24 de setembre de 2018 al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera:

50% Abans del… 25.09.2018
25% 2n termini 17.10.2018
25% 3r termini 07.11.2018

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

 
 
 
 
PreInscricpció