Programa de Direcció de Pimes
14a edició

 
Durada total: 60 hores
 
Agenda: del 28 de setembre al 23 de novembre de 2017
 
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú
 
Planificació:
23 classes · 7 sessions
7 àrees acadèmiques
17 assignatures · 15 professors, experts a l’empresa
7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès
7 dinars de treball amb ponents convidats

 
Horari: de 9h30 a 18h00 (dinars de treball inclosos)
 
Calendari:
28.09.17 | 05.10.17 | 19.10.17 | 26.10.17 | 09.11.17 | 16.11.17 | 23.11.17

 
Col·laboració: Cafès Novell
 
 
pdp13_2
 
 

Context

Una conjuntura social i econòmica prou adversa per a l’activitat empresarial, d’una banda, i un marc normatiu i fiscal cada vegada més sever i exigent, d’una altra, obliguen els empresaris i els directius a conèixer les regles de joc i dominar les estratègies del món dels negocis.

La cursa contínua per la competitivitat i la cerca d’un millor posicionament del negoci demanen una posada al dia, una actualització de conceptes i una comprensió de les noves tendències. El compendi de tot plegat, amb l’anàlisi pertinent, és el que s’ofereix en aquest Programa de Direcció de Pimes, un curs de màxim nivell per a la Gent d’Empresa.

 
 

Objectius

· Impartir de manera pràctica i amb metodologia innovadora els coneixements i les habilitats més adequades per a la direcció d’una empresa.
· Actualitzar les capacitats i les qualitats de gestió i decisió en cadascuna de les diferents parcel·les funcionals i operatives de l’empresa.
· Observar els factors clau que poden dotar l’empresa de major competitivitat i adaptació als canvis.

 
 
pdp13_3
 
 

Participants

El curs està especialment indicat per a empresaris de pimes i, en general, directius que vulguin posar-se al dia en relació amb les tècniques i les tendències del management empresarial.

El programa també és molt recomanable per a nous empresaris o bé per a tots aquells que s’estan preparant per recollir el relleu i posar-se al capdavant de l’empresa familiar.

Places limitades fins a un màxim de 16 participants.

 
 

Metodologia

Sessions presencials formulades amb aportacions acadèmiques de component teòric i pràctic, impartides per professionals experts en cadascuna de les parcel·les del management empresarial i consolidades amb la implicació dialèctica dels mateixos participants. Complement acadèmic a partir de les casuístiques presentades per ponents convidats.

 
 
pdp13_4
 
 

Documentació

El participant rebrà dos cartipassos per a la compilació del material rebut, com ara la copisteria corresponent a cadascuna de les sessions i reculls documentals d’interès. A més, el participant rebrà quatre llibres d’actualitat empresarial.

 
 

Titulació

Els assistents al 80% -com a mínim- del programa formatiu rebran el diploma del Programa de Direcció d’Empresa, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 
 

Coordinació

 
 

Programa

 

1a sessió 09h30 Obertura
28.09.2017 10h00 Marc fiscal I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Marc fiscal II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Cultura d’Empresa, amb Martí Sistané, president de la FEGP
15h00 Desplaçament a AKO Electromecànica
15h30 Negociació amb proveïdors
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Visita a l’empresa AKO Electromecànica
18h00 Final de la sessió

 

2a sessió 09h30 Presentacions
05.10.2017 10h00 Gestió laboral I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Gestió laboral II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Economia Circular, amb Antoni Mansilla, Lavola
15h00 Pausa logística / Desplaçament
15h30 Lideratge
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Wifi Penedès, amb Jordi Bastardas
18h00 Final de la sessió

 

3a sessió 09h30 Presentacions
19.10.2017 10h00 Direcció persones I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Direcció persones II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Innovació i Internacionalització, amb Cristina Fabián, ACCIÓ
15h00 Desplaçament a Monocrom
15h30 Selecció de persones
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Visita a l’empresa Monocrom
18h00 Final de la sessió

 

4a sessió 09h30 Presentacions
26.10.2017 10h00 Màrqueting I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Màrqueting II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Política i Empresa, amb Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
15h00 Pausa logística / Desplaçament
15h30 Màrqueting digital
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Art Cava, amb Èric Enguita
18h00 Final de la sessió

 

5a sessió 09h30 Presentacions
09.11.2017 10h00 Marc legal
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Internètica
12h45 Desplaçament a Vilanova Park
13h00 Dinar de treball · El sector turístic, amb Francesc Vila, Diputació de Barcelona
15h30 Casuística · Visita a l’empresa Vilanova Park
16h45 Pausa
17h00 Xarxes socials
18h00 Final de la sessió

 

6a sessió 09h30 Presentacions
16.11.2017 10h00 Comptabilitat
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Planificació estratègica
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Comptabilitat dels intangibles, amb Esteban Sitges, Institut d’Intangibles
15h00 Pausa / Desplaçament
15h30 Gestió del temps
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Casa Ametller, amb Josep Ametller
18h00 Final de la sessió

 

7a sessió 09h30 Presentacions
23.11.2017 10h00 Finançament I
11h15 Pausa / Cafè
11h30 Finançament II
12h45 Pausa logística
13h00 Dinar de treball · Relació amb bancs, amb Robert Ramos, CaixaBank
15h00 Desplaçament a Venca
15h30 Gestió de costos
16h45 Pausa
17h00 Casuística · Visita a l’empresa Venca
18h00 Final de la sessió

 
 

Curs bonificable

Per aquelles empreses que disposin de crèdit formatiu, les inscripcions poden obtenir una bonificació de 540 €, aproximadament,, sempre que assisteixin a les 7 sessions, condició imprescindible.

Opcionalment, i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.
 
 

Matriculació

matricula_824

Reservada a directius, empresaris i professionals liberals

Matrícula oberta a un màxim de 16 alumnes

Consulteu descomptes i condicions especials per a directius autònoms o empresaris individuals

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació (7 sessions / 60 hores)
· Taxes universitàries
· 7 dinars programats, segons calendari
· 1 cartipàs per compendiar la documentació rebuda durant el curs
· 4 llibres relacionats amb les temàtiques impartides
· Documentació fotocopiada per a cadascuna de les assignatures impartides
· Diploma acreditatiu (mínim 6 sessions) i certificat de la realització del curs
· Descompte d’un 5% en l’adquisició de llibres a www.llibresdempresa.cat
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’Escola de Direcció d’Empresa
 
Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud.

Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne, caldrà fer l’ingrés corresponent abans del 20 de setembre de 2017 al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

Si ho preferiu, podeu fraccionar el pagament de l’import de la matrícula d’aquesta manera:

50% Abans del… 20.09.2017
25% 2n termini 19.10.2017
25% 3r termini 09.11.2017

El fet d’acollir-se a la modalitat de pagament fraccionat a terminis suposa, en qualsevol cas, que l’alumne o l’empresa que ha gestionat la inscripció es comprometen a pagar la totalitat del curs, encara que el participant no pugui completar el programa previst.

 
 
 
 
PreInscricpció