Potenciar la col·laboració i l’eficàcia dels equips de treball
EDE Recursos Humans

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dimecres 8 de maig
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilafranca (carrer Beneficència, 17)
 
 

 
 

Context

La prevenció i la gestió del conflicte en les organitzacions són una eina indispensable que respon a polítiques empresarials en la gestió de recursos humans i equips de treball aportant un plus de qualitat i eficàcia en les relacions interpersonals i comercials orientades a l’increment del negoci. Una situació conflictiva mal gestionada incideix clarament en la davallada del rendiment, la desmotivació i el absentisme laboral. En conseqüència acaba afectant al nivell i a la productivitat de la pròpia empresa.

 
 

Continguts de la sessió

· Gestió consensuada de les discrepàncies en el sí dels equips de treball
· Comunicació efectiva y positiva en base a la teoria de Rosenberg
· Prevenció de conflictes i potenciació de les relacions de cooperació
· Generació de vincles de confiança dins dels equips de treball
· Gestió eficient del temps

El curs s’adreça a personal directiu, comandaments i responsables d’equips.

 
 

Professorat

Ansel Guillamat Rubio
Psicòloga i Mediadora. Màster en gestió de conflictes: Mediació IL3·UB (2001) Formadora i docent en màsters i programes formatius en la gestió i resolució de conflictes. Consultora en gestió i resolució dels conflictes en les organitzacions amb més de 25 anys d’experiència. Direcció de projectes de Logos Media SL.

Antoni Vidal Teixidor
Advocat i Mediador. Director del Màster de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Consell de l’Advocacia Catalana. Docent en Màsters i programes formatius en la Gestió i Resolució de conflictes. Consultor en la gestió i resolució dels conflictes en les organitzacions. Director adjunt de Logos Media SL.

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Potenciar la col·laboració i l’eficàcia dels equips de treball”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 30 d’abril al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció