Tot el que hem de saber sobre la innovació a la Pime. Eixos vertebradors

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dijous 24 de gener
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilanova (carrer Àncora, 3)
Professorat: Carme Sáez, consultora a Thinquery
 
 

 
 

Continguts de la sessió

· Reflexionarem entorn a la innovació i el paper que juga i ha de jugar a la nostra empresa i la seva relació amb la resta d’àrees.

· Estem fent millores o innovem?

· Quin tipus d´innovació estem fent a la nostra empresa? Tipus d´innovació i exemples.

· Com fem el pas per sistematitzar la innovació? El líder i la cultura.

· Com ha de ser un equip d’innovació? Diferents perfils.

· Compartim experiències: Casuística de la mà de Celestí López, director general de La Granja Foods · www.lagranjafoods.com

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Tot el que hem de saber sobre la innovació a la Pime. Eixos vertebradors.”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 15 de gener al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció