La innovació es gestiona; no és fruit de l’atzar

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dijous 14 de febrer
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilanova (carrer Àncora, 3)
Professorat: Carme Sáez, consultora a Thinquery
 
 

 
 

Continguts de la sessió

El procés d’innovació: coneixerem tots els aspectes claus relatius a la gestió del procés de la innovació. Revisarem allò que fem i que no fem a través del nostre propi anàlisi.

· Inspiració, ideació, conceptualització, desenvolupament i llançament.

· La relació amb altres departaments a mida que anem passant per les diferents fases.

· El concepte de la innovació oberta.

· Funcions del comitè d’innovació.

· Compartim experiències: Casuística de la mà de Mariona Sanz, directora de Girbau Lab · www.girbau.cat

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “La innovació es gestiona; no és fruit de l’atzar.”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 15 de gener al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció