Gestió del talent

 
 
Durada total: 4 hores
Planificació: 1 sessió
Calendari: dimarts 17 d’abril, de 9h30 a 13h30
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú
 
 

Professora: Sonia Ramos

Emprenedora i experta en gestió de persones. Llicenciada en Dret, diplomada en Gestió d’empreses i màster en Direcció de Recursos Humans. 20 anys d’experiència professional en diferents àmbits de l’organització i en entorns internacionals, multiculturals i multilingües.

 
 
170417_gestiotalent
 
 

Context

En el món actual els líders estan preocupats pel capital humà amb el que comptaran per poder “alimentar” positivament les seves organitzacions en un futur.

És necessari que les persones que formen part de l’organització siguin una font valuosa d’avantatge competitiva. D’aquí la importància de desenvolupar i integrar els processos de recursos humans amb l’objectiu d’atraure, desenvolupar, comprometre i retenir el coneixement i el talent de les persones que hauran de satisfer les necessitats actuals i futures de l’organització.

 
 

Programa

· La gestió del talent a les organitzacions
· Necessitats organitzatives
· Reclutament i selecció
· Compromís i retenció
 
 

Biblioteca

Els participants rebran l’obsequi d’un exemplar d’aquest llibre

nomiedoNo miedo
Pilar Jericó
Alienta
 

 

 

 

 

 

 

Coordinació

 
 

Metodologia

Sessió única presencial formulada amb aportacions acadèmiques i pràctiques.

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Gestió del talent”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

matricula_120
 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 10 d’abril al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Exemplar del llibre “No miedo”
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció