Gestió d’empresa
14è Programa de Direcció de Pimes

 
pdp14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Calendari: del 28 de setembre al 23 de novembre de 2017
· Horaris: dijous (7) · de 9h30 a 18h05 (dinar inclòs)
· Durada total: 60 hores
· Lloc: FEGP Vilanova
· Professorat: selecció de 15 experts en cadascuna de les àrees temàtiques
· Realització: EDE · Escola de Direcció d’Empresa
· Col·laboració: Cafès Novell
· Curs bonificable

Més informació a info@ede.cat · 902 106 700 · www.ede.cat/pdp14