La competitivitat i els costos

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dijous 3 d’octubre
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilafranca (carrer Beneficència, 17)
Professorat: José Miguel Vilalta
 
 

 
 

Context

Les funcions de la direcció són: planificar, organitzar, executar i controlar. aquest últim aspecte és el que tractarem en aquest curs. La comptabilitat de gestió té com a objectiu assegurar que l’empresa aconsegueix els objectius previstos (eficàcia) i que aquests s’aconsegueixen amb eficiència (mínim de recursos necessaris). La gestió de costos aportarà la visió necessària per assegurar un creixement rendible i amb solvència. La tipologia de costos, els sistemes de costos i l’escandall seran les eines per tractar en aquesta sessió.

Veurem amb exemples les diferències d’aplicació de costos en un entorn industrial i en un entorn de serveis. Com aconseguir la dada i com convertir-la en informació per decidir. Es plantejarà una situació als alumnes perquè puguin decidir sobre dos escenaris. Després del debat, es donaran les conseqüències de les decisions i els resultats que es podrien aconseguir, diferents en funció de la resposta (decisió) de cada persona.

En el sistema de costos no hi ha normes d’obligat compliment, però al final, hem de poder decidir quin és el cost d’un servei o producte. Prendre una bona o mala decisió, serà una resposta que ens donarà el mercat, el client que és qui compra i decideix.

 
 

Continguts de la sessió

1. Poder analitzar i gestionar amb més competitivitat l’empresa
2. Conèixer més els sistemes de costos per prendre millors decisions
3. Saber interpretar i utilitzar les eines per millorar l’eficiència
4. Conèixer alternatives en la gestió i reducció de costos i despeses
5. Saber “vendre” la reducció de costos per a la millora de la competitivitat
6. Poder posar en marxa un Pla d’acció per a les millores. Grups de Treball

 
 

Professorat

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos Humans. Conseller independent en Pimes. Fundador i director de Matching Place.

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “La competitivitat i els costos”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 26 de setembre al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció