Finalitzat:
Anàlisi dels estats financers

Durada total: 4 hores
Calendari: Pendent
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilanova (carrer Àncora, 3)
Professorat: José Miguel Vilalta

 

Context

Gairebé totes les coses que passen en un departament de l’empresa tenen transcendència econòmica i financera. Per tant, aquest aspecte no només interessa a les persones del departament de comptabilitat. De la mateixa manera, darrera de cada decisió hi ha una conseqüència econòmica i financera.

Conèixer aquests detalls permet prendre millors decisions i que aquestes estiguin alineades amb els objectius que es persegueixen. És important conèixer les diferències entre la comptabilitat financera (balanç i compte de resultats) i la comptabilitat de gestió (costos, inversions, pressupostos).

Aquesta àrea és l’idioma comú en l’empresa. En ella es basen les decisions i el seu coneixement permet que la gent es relaxi, sàpiga interpretar, analitzar i compartir problemes i solucions, en benefici de tots. El quadre de comandament integral és un clar exemple: convertir l’execució diària en el camí que porta a l’objectiu estratègic assenyalat. El control de la gestió és d’obligat compromís per poder avaluar les decisions que entre tots es prenen cada dia. Això afectarà positivament a la cultura de l’empresa, a l’entorn i permetrà unir i estimular els esforços de totes les persones.

L’objectiu principal és apropar la gestió i el coneixement econòmic i financer a totes les persones per veure la nostra adaptació al mercat, el grau de desenvolupament amb èxit de les nostres decisions, les activitats i la forma de millorar contínuament en les nostres decisions diàries.

 

Continguts de la sessió

1. Per a què serveixen (i per a què no serveixen) els Estats Financers
2. Conèixer els aspectes econòmics i financers que mouen a les empreses
3. Interpretar els estats financers per millorar la gestió
4. Basat en l’anàlisi dels “números” saber moure i millorar
5. Entendre millor el punt de vista del departament financer
6. Posar en marxa un pla d’acció. Tots treballem en finances
7. Conèixer eines informàtiques que ajuden en la gestió
8. Saber com la informació financera dóna seguretat, confiança i motiva
9. Posar en marxa un Quadre de Comandament de seguiment de la situació

 

Professorat

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos Humans. Conseller independent en Pimes. Fundador i director de Matching Place.

 

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Anàlisi dels estats financers”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 

 

Matriculació

· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

PreInscripció