Finalitzat:
Competitivitat i el quadre de comandament integral

Durada total: 4 hores
Calendari: Pendent
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilafranca (carrer Beneficència, 17)
Professorat: José Miguel Vilalta

 

Context

Les funcions de la direcció són: planificar, organitzar, executar i controlar. Aquest últim aspecte és el que tractarem en la jornada. La comptabilitat de gestió té com a objectiu assegurar que l’empresa aconsegueix els objectius previstos (eficàcia) i que aquests s’aconsegueixen amb eficiència (mínim de recursos necessaris).

La gestió de totes les operacions aportarà la visió necessària per assegurar un creixement rendible i sostingut. La tipologia d’activitats i operacions, internes i externes, els sistemes de treball (l’organització), els sistemes d’informació i la participació de les persones seran les eines per tractar en aquesta sessió.

Veurem amb exemples les diferències en l’aplicació de mesures pel seguiment en un entorn industrial i en un entorn de serveis. Com aconseguir la dada i com convertir-la en informació per decidir. Es plantejarà una situació als alumnes perquè puguin decidir sobre dos escenaris. Després del debat, es donaran les conseqüències de les decisions i els resultats que es podrien aconseguir, diferents en funció de la resposta (decisió) de cada persona. En el sistema de gestió i amb els costos no hi ha normes d’obligat compliment, però al final hem de poder decidir i saber quin és el resultat i cost d’un servei o producte.

Prendre una bona o mala decisió serà una resposta que ens donarà el mercat, el client, que és qui compra i decideix. Nosaltres hem de ser més competitius. També tractarem alternatives a la reducció de costos o l’augment d’aquests. Es tracta d’aportar més benefici a l’empresa i permeten millorar l’alineació de les persones davant de situacions de crisi, per exemple.

La gestió recolzada al BSC, considerada estratègica ja que ajuda en la seva aplicació, és una eina que millora el desenvolupament i creixement de l’empresa i també permet augmentar la competitivitat i els avantatges competitius de l’organització.

 

Continguts de la sessió

1. Analitzar i gestionar amb més competitivitat l’empresa
2. Conèixer més i millor els sistemes de presa de decisions
3. Saber interpretar i utilitzar les eines gràfiques per millorar l’eficiència
4. Conèixer alternatives en la gestió i reducció de costos i despeses
5. Saber “vendre” al client per part de tots
6. Posar en marxa i aplicar el Pla Estratègic
7. Tenir la documentació per al pla d’acció i eines informàtiques
8. Decisions internes i externes. Amenaces i oportunitats. Avantatge competitiu
9. Mesura de les millores aconseguides
10. Contribuir al desenvolupament personal en aquesta matèria

 

Professorat

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos Humans. Conseller independent en Pimes. Fundador i director de Matching Place.

 

Coordinació: info@ede.cat

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Competitivitat i el quadre de comandament integral”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 

 

Matriculació

· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs

 

PreInscripció