La comptabilitat de gestió

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dimarts 9 d’abril
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilanova (carrer Àncora, 3)
Professorat: José Miguel Vilalta
 
 

 
 

Context

Per a algunes persones els aspectes econòmics de la comptabilitat de gestió en les organitzacions són encara una matèria poc coneguda (de vegades, complicada i difícil d’entendre). En totes les empreses la informació d’aquesta índole ha estat sempre imprescindible, i avui dia, potser ho sigui més. Tots els directius, ocupin posicions tècniques o d’altre tipus, haurien de conèixer de quina manera els aspectes financers i econòmics poden ajudar-los en l’exercici del seu lloc de treball, a millorar la seva gestió i en les implicacions que poden existir quan prenen decisions.

La relació entre persones i departaments, la seva interdependència, ja sigui en els processos, o en els projectes comuns, ja sigui en aspectes de retribucions creuades, són cada dia més necessàries en totes les nostres empreses, per això els aspectes tractats en aquesta sessió reforçaran la informació, la formació i les habilitats directives dels que hi participin. Després d’aquesta jornada, ningú podrà dir que les finances de gestió són una assignatura complicada i pendent en els seus coneixements professionals.

 
 

Continguts de la sessió

1. Anàlisi d’inversions per tenir i guanyar més
2. Gestió de costos, alternatives per a la confecció de la fitxa de costos
3. Quadre de Comandament Integral (QCI)
4. Pla de negoci, de la teoria a la pràctica.
5. Resolució de preguntes i qüestions sobre el tractat en la sessió

 
 

Professorat

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos Humans. Conseller independent en Pimes. Fundador i director de Matching Place.

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “La comptabilitat de gestió”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 5 d’abril al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció