Finances pràctiques per a directius
La comptabilitat financera, aspectes bàsics a considerar

 
 
Durada total: 4 hores
Calendari: dimarts 19 de març
Horari: de 9h30 a 13h30
Lloc: EDE Vilanova (carrer Àncora, 3)
Professorat: José Miguel Vilalta
 
 

 
 

Context

Molts professionals en el seu diferent desenvolupament professional no han rebut formació en aquesta àrea o bé aquesta ha estat insuficient, per la qual cosa els resulta difícil gestionar sense saber les conseqüències financeres de les seves decisions.

Aquesta sessió aportarà coneixements financers pràctics que permetran als participants conèixer millor l’empresa, tenir més confiança en el seu treball, aconseguir millors resultats i treballar enfocats i en equip per aconseguir optimitzar-los. És a dir, veure com guanyar més diners i tenir més diners. Les organitzacions i les persones s’entenen millor si comparteixen i saben com es mesura l’èxit financer i com aquest pot impactar de forma positiva a l’empresa.

Els participants tindran més bases per a conèixer, saber, interpretar i llegir la documentació econòmica i financera. Comprendran millor l'”art” i la “ciència” de les finances. Les regles, les estimacions i les hipòtesis de treball. Podran analitzar, aprofundir i prendre millors decisions.

 
 

Continguts de la sessió

1. Estratègia i estats financers
2. La funció financera i la creació de valor per l’accionista
3. Rendiment, rendibilitat i palanquejament financer
4. La gestió del circulant i l’anàlisi de les NOF
5. Fonts de finançament, aspectes fiscals i legals
6. Resolució de preguntes i qüestions sobre el tractat en la sessió

 
 

Professorat

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. Assessor en temes econòmics, financers, estratègia i recursos humans. Conseller independent en pimes. Fundador i director de Matching Place.

 
 

Coordinació

 
 

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Finances pràctiques per a directius”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_tecniquesdiferenciarse
 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació. 
 
 

Matriculació

 

 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 12 de març al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció