Com entrevistar un candidat

 

Durada total: 4 hores
Planificació: 1 sessió
Calendari: dimecres 23 de maig, de 9h30 a 13h30
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú

 
 
entrevista
 
 

Professora:

Carme Pérez

Llicenciada en Psicologia (UB). Experta en Selecció de Personal i Competències Professionals. Autora dels llibres: “Nuevo enfoque de la Entrevista en el marco del proceso de Selección” (BUBOK 2009) i “L’Actitud del Benestar” (La Plana 2013). Des de l’any 1999, docent en els seminaris de Selecció i d’Assessment Centers, en el Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Professionalment li agrada definir-se com a psicòloga per formació, consultora per professió i docent per vocació.

 
 

Context

Sovint molts professionals de qualsevol àmbit o sector, s’enfronten a la tasca d’haver de seleccionar col·laboradors o persones per a la seva empresa i ho fan mitjançant la tècnica més utilitzada: l’entrevista, a la qual s’hi enfronten, generalment, sense gaire experiència i amb limitats coneixements, ja que no és la seva àrea d’especialitat.

Seleccionar les persones que s’incorporaran a l’empresa no és una tasca intranscendent, sinó tot el contrari, i com en altres activitats, s’ha de basar en criteris d’eficàcia i eficiència, amb coneixements sobre les tècniques i utilitzant criteris objectius que li permetin actuar amb rigor.

 
 
entrevista2
 
 

Continguts de la sessió

· Conceptes generals sobre l’entrevista
· Principals errors metodològics
· El perfil del lloc: aptituds i actituds
· Estructura de l’entrevista
· Les preguntes eficaces
· Interès i objectivitat
· Indicadors i evidències
· Nivells d’observació
· Comunicació verbal i no verbal
· Anàlisi del discurs

 
 

Biblioteca

Els participants rebran l’obsequi d’un exemplar d’aquest llibre.


nuevoenfoquedelaentrevista

Nuevo enfoque de la entrevista en el marco del proceso de selección
Carme Pérez
Bubok · 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinació

 
 

Metodologia

Sessió única presencial formulada amb aportacions acadèmiques i pràctiques.

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del seminari “Com entrevistar un candidat”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

diploma_tecniquesdiferenciarse

 
 

Bonificació

Les empreses que disposin de crèdit formatiu poden obtenir una bonificació de 52 €. Opcionalment i sense cost afegit, la gestió de la bonificació pot anar a càrrec de la secretaria administrativa de l’EDE. Consulteu amb antelació.

 
 

Matriculació

matricula_120
 
· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 20 de maig al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

 

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 4 hores)
· Un exemplar del llibre Nuevo enfoque de la Entrevista en el marco del proceso de Selección
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció