Direcció preventiva. Millora del rendiment laboral

 
 
Planificació: 1 sessió
Calendari: dimecres 13 de juny
Horari: de 9h30 a 13h30 (sessió única)
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú

 
 

 
 

Professor: Rafa Segovia

Llicenciat en Psicologia (URV). Mestratge en Prevenció de Riscos Laborals. Director tècnic a SEGOVIA Consultors, especialistes en gestió integral del risc psicosocial. Des de l’any 1999 col·labora amb diferents entitats públiques i privades en temes de desenvolupament d’habilitats interpersonals. La seva missió és contribuir a l’avanç de la societat mitjançant la millora dels entorns organitzatius.

 
 

Objectius

La sessió pretén donar a conèixer quines són les causes que poden arribar a afectar el rendiment dels nostres col·laboradors. Alhora volem conscienciar els assistents de com la seva conducta pot influir en el rendiment del personal al seu càrrec.
 
 

 
 

Continguts del curs

1. De què parlem quan fem referència a la Direcció Preventiva?
 
2. Delimitació d’objectius de forma que es garanteixi una visió clara del que volem aconseguir. (Exercici)
 
3. Qüestionari d’autoavaluació DP-M (Direcció Preventiva per a Managers) (creació pròpia)
 
4. Anàlisi de les raons que afecten el rendiment de les persones. (La majoria dels punts que es presenten a continuació s’acompanyen d’exercicis).
· Abans d’iniciar el treball
· Gestió inadequada de la informació inicial
· Gestió inadequada de la formació. Manca de competència.
· Manca de definició del lloc de treball
· Manca de confiança en els nostres mètodes
· Confiança en els seus mètodes de treball que no pas en els nostres
· Discrepància de prioritats
· Clima d’inseguretat
· Gestió inadequada dels problemes personals. Gestió inadequada de les limitacions personals
· Obstacles fora de control
· Després de l’inici del treball
· Retroalimentació inadequada: model CEER i CEA
· Manca de conseqüències positives
· Reben un càstig per fer la seva feina. Reben un premi per no fer la seva feina
· No hi ha conseqüències negatives pel baix rendiment

 
 

Coordinació

 
 

Acreditació

Els assistents rebran el diploma del curs “Direcció preventiva. Millora del rendiment laboral”, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

 diploma_comunicacio
 
 

Matriculació

 
matricula_120
 

· Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals liberals

· Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

· Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

· Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (a), aquest (a) haurà de fer l’ingrés corresponent abans del 7 de juny al compte corrent (IBAN) ES15 0081 0050 1100 0134 8041 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

El preu de la matrícula inclou:
· Drets d’assistència i participació al programa
· Servei de cafè a l’espai de pausa-cafè
· Dossier d’assistent i documentació
· Diploma acreditatiu i certificat de la realització del curs
· Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’EDE

 
 
 
 
PreInscripció