Also, Isidre

ialsoTècnic en Relacions Públiques (UB), PDG (IESE) i Post-grau en Estratègia i competitivitat regional (UPC). Expert en comunicació corporativa, relacions socials i protocol. Professor de relacions públiques, comunicació i protocol. Organitzador i promotor d’esdeveniments firals i accions de promoció del territori. Secretari general de la Federació Empresarial del Gran Penedès.