Coneix EDE

L’Escola de Direcció d’Empresa (EDE) és un segell exclusiu i de qualitat per a la formació d’empresaris i directius de petites i mitjanes empreses així com per als professionals liberals

La proposta EDE és el resultat de l’experiència docent de l’ADEPG, l’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès, amb un bagatge de més de vint anys oferint formació als seus públics d’empresa. L’empremta formativa i el prestigi assolit durant tots aquests anys per part de l’ADEPG han estat definitius a l’hora d’abordar un projecte d’extraordinària exigència.

L’EDE parteix d’una nova concepció metodològica, pensada i dissenyada per a una tipologia d’alumnes que requereix una formació ad hoc, fins ara inexistent. A l’EDE, els perfils d’alumnes són del tot heterogenis però tenen en comú la necessitat d’una oferta formativa assequible en els temps d’impartició, accessible en les maneres i sotmesa a preceptes pràctics.

 

La metodologia EDE

El rigor acadèmic, amb docents de reconeguda vàlua i ponents que han excel·lit en les respectives parcel·les empresarials, troba el seu punt d’equilibri en l’estudi addicional de casos reals que resulten propers i comprensibles per als públics de les pimes.

La combinació de docència universitària i casuística aplicada encara rep un tercer ingredient: el procediment dialèctic. A través del debat amb un expert de primer nivell, al voltant d’una temàtica empresarial i sempre a curta distància, l’alumne pot avesar-se a la dinàmica discursiva, tot contrastant el seu parer i assolint un major nivell de solvència en l’ús de la paraula i l’exposició d’idees.

Per a major efectivitat, el mètode s’implementa en grups reduïts, amb un màxim de vint-i-cinc alumnes, entre els quals es propaguen els hàbits de la interrelació professional i la consolidació dels coneixements apresos. En aquest sentit, la principal eina de suport i estímul és el Campus EDE.