Edicions en cursPrograma de Direcció de Pimes
16a edició

Programa de Direcció de Pimes


Agenda: del 14 de març al 16 de maig de 2019
Horari: de 15h30 a 20h45
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú

Visualitzar els detalls del curs