EDE Direcció de persones

EDE Direcció de persones

Els tres pilars de l’Escola de Direcció d’Empresa són la competitivitat, la innovació i la planificació. Aquests tres vectors configuren la matriu estratègica de l’empresa. Els directius han de saber conjugar la informació de què disposen i els coneixements apresos abans de conjugar el sistema estratègic de la seva organització i orientar-la a la consecució de beneficis. La formulació estratègica és el trampolí de la continuïtat i el creixement.


Gestió del talent


Gestió del talent

EDE Direcció de Persones

Dates: dimarts 17 d’abril
Horari: de 9h30 a 13h30 (4 hores)
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú
Més informació a info@ede.cat

Visualitzar els detalls del curs

Gestió de l’acompliment


Gestió de l’acompliment

EDE Direcció de Persones

Dates: dimarts 8 de maig
Horari: de 9h30 a 13h30 (4 hores)
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú
Més informació a info@ede.cat

Visualitzar els detalls del curs

Com entrevistar un candidat


Com entrevistar un candidat

EDE · Direcció de Persones

Dates: dimecres 23 de maig
Horari: de 9h30 a 13h30 (4 hores)
Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrú
Més informació a info@ede.cat

Visualitzar els detalls del curs