EDE Comercial

EDE Comercial

Sovint la tendència dels programes formatius vers el màrqueting estratègic es sobreposa a les habilitats i les tècniques comercials. L’EDE vol posar l’accent en la importància de gestionar els clients, procurar la seva confiança i fer-los partícips dels valors inherents i afegits que ofereixen els productes i serveis; així com procurar que els mateixos i nous clients siguin receptors actius de la comunicació comercial i reaccionin favorablement als estímuls del missatge.